mediapark.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de coördinatie van de volledige operationele uitvoering van mediapark.brussels en zal ook het mediahuis Frame bouwen op een terrein aan de Reyerslaan waarvan ze eigenaar is.
Lees meer

mediapark.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de concrete uitvoering van mediapark.brussels dat de Reyerssite RTBF-VRT, gelegen bij de ingang van Brussel en aan het uiteinde van de E40, zal omvormen tot een nieuwe gemengde, open en geanimeerde wijk, gericht op de mediasector en de creatieve sector.
Lees meer

Kazerne – Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft van het Brussels Gewest de opdracht gekregen om als planoloog de reconversie van de oude rijkswachtschool in Elsene te coördineren en om er samen met de universiteiten en investeerders woningen voor gezinnen en studenten te ontwikkelen, evenals buurtvoorzieningen en aangename publieke plaatsen.
Lees meer

Kazerne – Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting werkt als projectontwikkelaar in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en coördineert de reconversie van de voormalige rijkswachtschool in Elsene in een open, diverse en levendige, stedelijke en gezellige, universitaire en internationale, duurzame en innovatieve wijk: Usquare.brussels.
Lees meer

BIP – Huis van het Gewest

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is eigenaar van dit visitekaartje van het Brussels Gewest, waar onder meer de permanente tentoonstelling experience.brussels te zien is. De MSI zal hier een moduleerbaar gebouw bouwen, dat plaats zal bieden aan LE CHAT cartoon museum.
Lees meer

BIP - Huis van het Gewest

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is eigenaar van het Bip, een visitekaartje van het Brussels Gewest. Zij zal hier een hedendaags en moduleerbaar gebouw bouwen, dat plaats zal bieden aan LE CHAT cartoon museum en dat verbonden zal zijn met de omringende culturele instellingen.
Lees meer

Josaphat

Wonen en werken in een park: dat wordt de identiteit van de toekomstige gemengde en duurzame wijk die zal verrijzen op het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat, eigendom van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.
Lees meer

Josaphat

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is eigenaar van het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphatwaar een gemengde en duurzame wijk zal ontwikkeld worden, met als thema ‘Wonen en werken in een park’.
Lees meer

Hippodroom

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de opdracht gegeven om de belangrijkste opmerkelijke historische gebouwen van de voormalige renbaan te restaurereren en de ontwikkeling te organiseren van deze site, die een toegangspoort is voor het Zoniënwoud en een recreatieve groenvoorziening voor gezinnen.
Lees meer

Hippodroom

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is gestart met de restauratie van de opmerkelijke historische gebouwen van de voormalige renbaan, een toegangspoort tot het Zoniënwoud. En ze heeft een concessiehouder aangewezen die de site zal ontwikkelen als een recreatieve groenvoorziening voor gezinnen.
Lees meer

Kanaal

Binnen de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is een team belast met de coördinatie van publieke en private projecten en de ontwikkeling van enkele publieke projecten in het kanaalgebied, in het kader van het Kanaalplan.
Lees meer

Delta

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft de Deltadriehoek gekocht. Op deze toegangspoort tot Brussel aan het uiteinde van de E411 zal een gemengd programma van voorzieningen, bedrijven en woningen worden ontwikkeld.
Lees meer

Citroën - IJzer

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft de Citroëngarage aan het kanaal gekocht in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat hierin een museum voor moderne en hedendaagse kunst met internationale uitstraling onderbrengt: Kanal-Centre Pompidou.
Lees meer

Actiris

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) beheerde, in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een procedure voor de verkoop van een gebouw van 19.000 m², tegenover de Beurs, te midden van de nieuwe voetgangerszone. Het pand, dat tot voor kort Actiris (Brusselse...
Lees meer

Weststation

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil woningen, buurtvoorzieningen, winkels en economische activiteiten plaatsen op dit terrein. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft een deel van het terrein ingericht voor een tijdelijk project: MolenWest.
Lees meer

Delta

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ondersteunde de vestiging van een groot medisch centrum door de verkoop van een deel van haar terreinen in de Deltadriehoek. Samen met perspective.brussels begeleidt het de ontwikkeling van een gemengd programma (voorzieningen, bedrijven, woningen) aan deze toegang tot Brussel aan het uiteinde van de E411.
Lees meer

Kanaal

Binnen de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is het team dat belast is met de uitvoering van het Kanaalplan betrokken bij een honderdtal concrete projecten, zoals de coördinatie van publieke en private initiatieven, de ontwikkeling van publieke projecten, het ondersteunen van private projecten en planning.
Lees meer