Kazerne – Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting werkt als projectontwikkelaar in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en coördineert de reconversie van de voormalige rijkswachtschool in Elsene in een open, diverse en levendige, stedelijke en gezellige, universitaire en internationale, duurzame en innovatieve wijk: Usquare.brussels.
Lees meer

Artistieke pool Manchester 13-15/17-19

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) coördineert de herontwikkeling van de voormalige industriële sites Manchester 11-15 en Manchester 17-19 in Molenbeek. Er komt een nieuw centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties.
Lees meer

Magasin 4

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de opdracht om een nieuwe concertzaal voor Magasin 4 te bouwen op een braakliggend terrein dicht bij Thurn & Taxis.
Lees meer

Sportvoorziening Rederskaai

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal een nieuwe regionale sportvoorziening bouwen op de rechteroever van het kanaal, vlakbij Thurn & Taxis.
Lees meer

Geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal het nieuwe geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers bouwen aan de Havenlaan 55 in 1000 Brussel, tegenover Thurn & Taxis. Het project wordt gefinancierd door Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) en zal na de oplevering worden geleid door de vzw Transit.
Lees meer

DBDMH – Bergensesteenweg 409

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een gedeelde sportvoorziening voor brandweerlieden en sportievelingen uit de wijk in de Bergensesteenweg 406 in Anderlecht.
Lees meer

DBDMH – Toekomstige hoofdkazerne

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de taak van gedelegeerd opdrachtgever voor de toekomstige nieuwe hoofdkazerne van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) op het terrein van het Port Business Park (het vroegere TACT), in de buurt van Thurn & Taxis.
Lees meer

DBDMH – Helihaven

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de opdracht om na te gaan welke mogelijkheden er bestaan voor de reconversie van de huidige centrale kazerne van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) in de Helihavenlaan.
Lees meer

BIP – Huis van het Gewest

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is eigenaar van dit visitekaartje van het Brussels Gewest, waar onder meer de permanente tentoonstelling experience.brussels te zien is. De MSI zal hier een moduleerbaar gebouw bouwen, dat plaats zal bieden aan LE CHAT cartoon museum.
Lees meer

Citroën - IJzer

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft de Citroëngarage aan het kanaal gekocht in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat hierin een museum voor moderne en hedendaagse kunst met internationale uitstraling onderbrengt: Kanal-Centre Pompidou.
Lees meer

mediapark.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de concrete uitvoering van mediapark.brussels dat de Reyerssite RTBF-VRT, gelegen bij de ingang van Brussel en aan het uiteinde van de E40, zal omvormen tot een nieuwe gemengde, open en geanimeerde wijk, gericht op de mediasector en de creatieve sector.
Lees meer

Josaphat

Wonen en werken in een park: dat wordt de identiteit van de toekomstige gemengde en duurzame wijk die zal verrijzen op het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat, eigendom van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.
Lees meer

Delta

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft de Deltadriehoek gekocht. Op deze toegangspoort tot Brussel aan het uiteinde van de E411 zal een gemengd programma van voorzieningen, bedrijven en woningen worden ontwikkeld.
Lees meer

Hippodroom

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de opdracht gegeven om de belangrijkste opmerkelijke historische gebouwen van de voormalige renbaan te restaurereren en de ontwikkeling te organiseren van deze site, die een toegangspoort is voor het Zoniënwoud en een recreatieve groenvoorziening voor gezinnen.
Lees meer

Kanaal

Binnen de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is een team belast met de coördinatie van publieke en private projecten en de ontwikkeling van enkele publieke projecten in het kanaalgebied, in het kader van het Kanaalplan.
Lees meer

Weststation

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil woningen, buurtvoorzieningen, winkels en economische activiteiten plaatsen op dit terrein. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft een deel van het terrein ingericht voor een tijdelijk project: MolenWest.
Lees meer

CIVA - Kluisstraat

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is eigenaar van site met de oude elektriciteitsfabriek waarin het Centre international pour la Ville et le Paysage (CIVA) huist.
Lees meer

Actiris

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) beheerde, in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een procedure voor de verkoop van een gebouw van 19.000 m², tegenover de Beurs, te midden van de nieuwe voetgangerszone. Het pand, dat tot voor kort Actiris (Brusselse...
Lees meer