BIP - Huis van het Gewest

CultuurVoorzieningenRecreatie

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is eigenaar van de site van het Bip – Huis van het Gewest, op de hoek van de Koningsstraat en het Koningsplein, tussen het Muziekinstrumentenmuseum en het Koninklijk Paleis. Het complex wordt meestal gewoon ‘het Bip’ genoemd, de afkorting van ‘Brussels Info Place’. Het is een visitekaartje van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De gewestregering heeft de MSI de opdracht gegeven om op deze plek een moduleerbaar gebouw te ontwerpen voor een nieuwe pagina in de Belgische en Brusselse cultuur: het project LE CHAT cartoon museum van Philippe Geluck. Na de bouw zal deze nieuwe Brusselse culturele instelling toegankelijk zijn via de met twee leeuwen geflankeerde poort aan de Koningsstraat 6, de ingang van de Cour des Lions, rechts van de gebouwen van het Bip. Op een perceel dat ook eigendom is van de MSI, tussen deze gebouwen en Bozar, ligt nu een gebouw dat al heel lang verwaarloosd wordt en geen patrimoniale waarde heeft. Het is het enige niet-beschermde gebouw in deze bijzondere concentratie van historisch en cultureel erfgoed. Het zal worden vervangen door een nieuw gebouw, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

  • De MSI heeft Atelier Pierre Hebbelinck benoemd na een openbare aanbesteding om de architect van dit toekomstige gebouw te selecteren.
  • De MSI financiert de bouw van de moduleerbare casco-constructie en Philippe Geluck financiert de totale binneninrichting met de hulp van zijn mecenassen en privésponsors.
  • LE CHAT cartoon museum zal zo’n 4.000 m2 bruto-oppervlakte beslaan, verdeeld over 7 verdiepingen, waarvan 4 boven de grond.
  • Het gebouw zal komen te staan tussen beschermde bouwwerken, op een locatie waar meerdere historische lagen van het land samenkomen, dus de MSI heeft veel overleg gepleegd met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen en de vzw Kunstberg.
  • De MSI heeft van meet af aan contact opgenomen met de naburige culturele instellingen om haar ingrepen in deze omgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zodat die ook ten goede kunnen komen aan deze instellingen. Zo zal het nieuwe gebouw een nieuwe verbinding creëren voor het Coudenbergpaleis tussen de ondergrondse archeologische overblijfselen en de rest van het museumparcours op de benedenverdieping. Hierdoor zal onder meer de toegang voor rolstoelgebruikers verbeteren. Daarnaast zullen er ook ondergrondse verdiepingen worden gecreëerd waarmee Bozar zijn opslagruimte kan uitbreiden en die direct toegankelijk zullen zijn via de verdieping van de Henry Le Bœufzaal.
  • De MSI heeft de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning midden 2019 ingediend. De start van het bouwproject is in 2021 gepland en de voltooiing in 2022. Daarna zal het team van Philippe Geluck de binneninrichting op zich nemen voor een geplande opening van het museum in 2023.
  • In april 2020, de MSI publiceerde een overheidsopdracht voor de herinrichting van het gelijkvloers van het BIP.

Bijgewerkt: 2020.07.01

BIP - Huis van het Gewest © sau-msi.brussels(P.Sa.) BIP - Huis van het Gewest © sau-msi.brussels(Adrien Mans) BIP - Huis van het Gewest © sau-msi.brussels(Adrien Mans) BIP - Huis van het Gewest © sau-msi.brussels(Adrien Mans) BIP - Huis van het Gewest © sau-msi.brusselsBIP - Huis van het Gewest © Atelier Pierre HebbelinckBIP - Huis van het Gewest © Atelier Pierre Hebbelinck

Project managers