Développements

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a adapté son action, comme maître d'ouvrage (triangles bleus) ou comme facilitateur (triangles blancs), à chaque site : restauration de bâtiments historiques et mise en concession d’exploitation (Hippodrome) ; vente de terrain pour la construction d’un pôle hospitalier majeur (Delta) ; achat d’un site, assainissement, conception d’un futur quartier et recherche de partenaires immobiliers (Josaphat) ; coordination d’acteurs publics et de partenaires privés (Canal) ; etc.

  Ontwikkelingen

  Kazerne – Usquare.brussels

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft van het Brussels Gewest de opdracht gekregen om als planoloog de reconversie van de oude rijkswachtschool in Elsene te coördineren en om er samen met de universiteiten en investeerders woningen voor gezinnen en studenten te ontwikkelen, evenals buurtvoorzieningen en aangename publieke plaatsen.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Artistieke pool Manchester 13-15/17-19

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) coördineert de herontwikkeling van de voormalige industriële sites Manchester 11-15 en Manchester 17-19 bij het kanaal in een nieuw centrum voor artistieke producties.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Magasin 4

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de opdracht om een nieuwe concertzaal voor Magasin 4 te bouwen aan het kanaal, dicht bij Thurn & Taxis.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Sportvoorziening Rederskaai

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal een nieuwe regionale sportvoorziening bouwen aan het kanaal, vlakbij Thurn & Taxis.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal het nieuwe geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers bouwen aan het kanaal, tegenover Thurn & Taxis.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  DBDMH – Bergensesteenweg 409

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een gedeelde sportvoorziening die openstaat voor de wijk, vlakbij het kanaal in Anderlecht.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  mediapark.brussels / Frame

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de coördinatie van de volledige operationele uitvoering van mediapark.brussels en bouwt ook het mediahuis Frame op een terrein aan de Reyerslaan waarvan ze eigenaar is.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  BIP Huis van het Gewest - LE CHAT cartoon musem

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is eigenaar van het Bip, een visitekaartje van het Brussels Gewest. Zij zal hier een hedendaags en moduleerbaar gebouw bouwen, dat plaats zal bieden aan LE CHAT cartoon museum en dat verbonden zal zijn met de omringende culturele instellingen.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Josaphat

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is eigenaar van het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphatwaar een gemengde en duurzame wijk zal ontwikkeld worden, met als thema ‘Wonen en werken in een park’.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Hippodroom

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is gestart met de restauratie van de opmerkelijke historische gebouwen van de voormalige renbaan, een toegangspoort tot het Zoniënwoud. En ze heeft een concessiehouder aangewezen die de site zal ontwikkelen als een recreatieve groenvoorziening voor gezinnen.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Delta

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ondersteunde de vestiging van een groot medisch centrum door de verkoop van een deel van haar terreinen in de Deltadriehoek. Samen met perspective.brussels begeleidt het de ontwikkeling van een gemengd programma (voorzieningen, bedrijven, woningen) aan deze toegang tot Brussel aan het uiteinde van de E411.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Kanaal

  Binnen de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is het team dat belast is met de uitvoering van het Kanaalplan betrokken bij een honderdtal concrete projecten, zoals de coördinatie van publieke en private initiatieven, de ontwikkeling van publieke projecten, het ondersteunen van private projecten en planning.

  Lees meer