Josaphat : eerste ontwikkelingsfase

8 december 2017
© sau-msi.brussels (Global View)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert een overheidsopdracht om een ontwikkelaar aan te stellen voor de realisatie van de eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe duurzame Josaphat wijk.

De eerste fase, goed voor 66.000 m² bovengrondse vloeroppervlakte, bestaat voor de helft uit private woningen en voor de helft uit verschillende types publieke woningen.

De MSI, eigenaar van het terrein, de BGHM, citydev.brussels en het Woningfonds sloten een akkoord om deze opdracht gezamenlijk te lanceren. De MSI treedt op als aanbestedende overheid.

De opdracht wordt toegewezen via een ‘concurrentiedialoog’.
De procedure ‘concurrentiedialoog’ laat toe om het project van de deelnemende ontwikkelaars stap voor stap te laten evolueren. Na elke stap worden de beste projecten weerhouden. Op het einde van het proces wordt de opdracht toegewezen aan de ontwikkelaar met het voorstel dat het best beantwoordt aan de vereisten en de ambities van de aanbestedende overheid.

De opdracht is bestemd voor ontwikkelaars met aantoonbare expertise in de ontwikkeling van complexe en omvangrijke stadsprojecten bestaande uit  de bouw en de commercialisatie van grote residentiële oppervlaktes en de aanleg van stedelijke publieke ruimtes.

De ontwikkelaar kan zich associëren met andere economische operatoren (vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven, financiële instellingen, …) om een consortium te vormen, dat samen in staat is om de economische en technische verbintenissen van de opdracht aan te gaan.

Na de kwalitatieve selectie zullen maximum 7 kandidaten uitgenodigd worden om deel te nemen aan de concurrentiedialoog. Deze selectie betreft enkel de ontwikkelaars en hun partners, nog niet de architecten.

De geselecteerde ontwikkelaars worden immers in de eerste dialoogstap, na een voorbereidende discussie met de aanbestedende overheid, uitgenodigd een ontwerpteam voor te stellen met minimum drie architectuurbureaus en één bureau voor landschapsarchitectuur.

Op eenvoudige vraag kan rechtstreeks, volledig en onbeperkt toegang verkregen worden tot de aanbestedingsdocumenten via volgend adres:

De opdracht in enkele cijfers

 

  • Oppervlakte van het terrein : 3,63 ha
  • Maximaal toelaatbare bruto bovengrondse vloeroppervlakte : 66.000 m²

a. Private woningen: tussen 30.200 en 33.000 m²
b. Sociale huurwoningen: tussen 15.000 en 16.000 m²
c. Koopwoningen voor middeninkomens: tussen 14.000 en 15.000 m²
d. Sociale koopwoningen: tussen 2.500 en 2.800 m²
e. Buurtwinkels en professionele ruimtes: tussen 1.500 en 2.000 m²

  • Te commercialiseren woningen: tussen 44.200 en 48.000 m² (a+c)
  • Opdracht onderverdeeld in 4 tranches die toegewezen worden aan één unieke opdrachtnemer:

o Tranche 1: private woningen, buurtwinkels en professionele ruimtes
o Tranche 2: koopwoningen voor middeninkomens citydev.brussels
o Tranche 3: sociale huurwoningen BGHM
o Tranche 4: sociale koopwoningen Woningfonds

  • Parkeernorm: 0,7 parkeerplaatsen per woning voor elk van de 4 tranches
  • Maximale realisatietermijn: 7 jaar
  • Voornaamste mijlpalen van de procedure:

o 28 februari 2018: uiterste indieningsdatum voor de aanvragen tot deelneming
Indicatieve planning:
o maart 2018: selectie van de deelnemers;
o mei 2018: voorstelling van de ontwerpteams door de deelnemers;
o juli 2018: indiening van de eerste voorstellen;
o november 2018: indiening van de tweede voorstellen;
o mei 2019: indiening van de finale offertes;
o september 2019: toewijzing van de opdracht.

Meer informatie: www.josaphat.brussels

Downloaden