RPA mediapark.brussels: Gewest wijzigt ontwerp zonder af te stappen van zijn ambitie

21 juni 2021
Nieuwe versie van het RPA. © Leclercq Associés/perspective.brusselsEerste versie van het RPA. © Leclercq Associés/perspective.brusselsHet schrappen van de bouwblokken I, J en K uit de eerste versie van het RPA maakt het stadspark groter. © Leclercq Associés/perspective.brussels

Op 17 juni 2021 keurde de Brusselse regering de wijzigingen goed die naar aanleiding van het openbaar onderzoek van 2019 en de adviezen van de geraadpleegde instanties en gemeenten aan het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) mediapark.brussels moeten worden aangebracht. De bijsturing van het plan steunt op twee grote principes: een groter gedeelte voorbehouden voor openbare ruimten en de bouwdichtheid verminderen – zowel qua hoogte als qua dichtheid. Eind dit jaar zal over het bijgewerkte ontwerp een nieuw openbaar onderzoek plaatsvinden.

In 2017 ondertekende het Brussels Gewest de akten om de terreinen van de VRT en de RTBF aan de Reyerslaan aan te kopen. Het stadsproject “mediapark.brussels”, dat door perspective.brussels in goede banen wordt geleid, is erop gericht de site van de openbare televisieomroepen om te vormen tot een gemengde wijk waarin media-activiteiten centraal staan. Er wordt vertrokken vanuit de ambitie om deze stedelijke enclave open te trekken naar de stad en de wijk een nieuwe invulling te geven met een omvangrijk openbaar park, betaalbare woningen en buurtvoorzieningen en -winkels.

Op de eerste goedkeuring van het ontwerp van RPA mediapark.brussels in het voorjaar van 2019 volgde een openbaar onderzoek. Dat leverde zo’n 400 reacties op, zowel van adviesorganen als van de gemeenten, omwonenden en verenigingen, zoals de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Inter-Environnement Bruxelles en het buurtcomité Mediapark.

De Brusselse regering stelt de oorspronkelijke doelstellingen van het ontwerp na de participatiefase met het openbaar onderzoek niet in vraag, maar stelt wel een doortastende aanpassing voor.

  • Bijna 50% van de site wordt bestemd voor openbare ruimten en aanleg van een nieuw open stadspark. In het RPA dat na de eerste lezing aan een openbaar onderzoek werd onderworpen, was al 40% van de 20 hectare van  de VRT/RTBF-site, ofwel 8 hectare, voorbehouden voor openbare ruimten. Als gevolg van de nieuwe regeringsbeslissing wordt het oorspronkelijke park van meer dan 8 ha met nog eens 1,5 ha vergroot door drie zuidoostelijk gelegen bouwzones op het plan te schrappen en het bestaande bosgebied meer te vrijwaren.
  • Toegankelijke woningen. Naast de uitbreiding van de oppervlakte voor het stadspark verlaagde de regering haar oorspronkelijke streefdoel om ongeveer 2.000 woningen te bouwen tot ongeveer 1.600 (met 38% of iets meer dan 600 woningen met sociaal oogmerk). Dit zal de milieu-impact van het project beperken. Daardoor vermindert de bouwdichtheid met 43.000 m²: het schrappen van de bouwblokken I, J en K (zie illustratie) en het verlagen van bepaalde bouwhoogten. Door de maximale toegestane hoogte in bepaalde bouwzones op het plan te verlagen, kunnen de nieuwe gebouwen beter in de bestaande wijk worden geïntegreerd. De bestaande gebouwen aan de Kolonel Bourgstraat zullen de vierde gevel van het park vormen.
Meer informatie over