Weststation

WoningenBedrijvenLogistiekGroenVoorzieningenRecreatieGemengde projecten

Sinds de opening van het metrostation West is deze wijk een van de best bereikbare met het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (metro, bus, tram, trein). Er is voldoende grond om een dichtbebouwde verstedelijking te realiseren, met woningen, wijkvoorzieningen, handelszaken en economische activiteiten. De ontwikkeling van dit potentieel zal de nabijgelegen wijken beter met elkaar verbinden via een aangename, goed ingerichte openbare ruimte.

De definitiestudie die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in oktober 2015 goedkeurde, was de basis voor:

  • het opstellen van een diagnose van de site en de aangrenzende wijken, die de behoeften identificeert op het vlak van huisvesting, schoolvoorzieningen, economische activiteiten, mobiliteit, landschapsontwerp … (bijvoorbeeld het project van Infrabel om hier een opleidingscentrum voor spoorwerkers te vestigen creëert de mogelijkheid van samenwerking met de MIVB, Brussel-Vorming en Actiris binnen een opleidings- en tewerkstellingsprogramma voor wijkbewoners);
  • het formuleren van aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling, met het oog op de uitwerking van een masterplan voor onder meer de functies, gevelprofielen, vestigingen en de mobiliteit die in deze perimeter zijn gepland.

 

In juli 2016 heeft het Brussels Planningsbureau perspective.brussels de aankondiging gepubliceerd van een aanbesteding voor de benoeming van “een multidisciplinair team om het Gewestelijk Richtplan voor het gebied ‘Weststation’ uit te werken, de milieueffecten te beoordelen en het reglementaire luik op te stellen, evenals de verwezenlijking van het stadsproject op lange termijn te begeleiden”.

Rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

Zodra de strategische planning voor deze zone van het Weststation is bepaald door het Brussels Planningsbureau perspective.brussels, zal de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de operationele uitvoering van deze planning op zich nemen om de concrete ontwikkeling van deze perimeter te garanderen, zoals in het geval van het Kanaal, Delta en Josaphat.

Bijgewerkt: 2016.11.30

Trein- en metrosporen en het braakland van het Weststation.  © SAU-MSI/ReportersIntermodaal knooppunt trein-tram-bus-metro van het Weststation.  © SAU-MSI/ReportersBraakland van het Weststation en de Beekkantbrug.  © SAU-MSI/ReportersIntermodaal knooppunt trein-tram-bus-metro van het Weststation.  © SAU-MSI/ReportersBeekkantbrug over het braakland van het Weststation.  © SAU-MSI/Reporters

Project managers

  • Fabio DORE +32 (0)2 899 38 17