Weststation

WoningenBedrijvenLogistiekGroenVoorzieningenRecreatieGemengde projecten

Sinds de opening van het metrostation West is deze wijk een van de best bereikbare met het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (metro, bus, tram, trein).

Aan weerszijden van de trein- en metrosporen, tussen station West en Osseghem, ligt een terrein van 13 hectare, dat eigendom is van de NMBS en Infrabel, waar plaats genoeg is om een dichtbebouwde verstedelijking te realiseren, met de woningen, wijkvoorzieningen, handelszaken en economische activiteiten die het gewest nodig heeft. De ontwikkeling van het onderbenutte potentieel van dit voormalige goederenstation zal de nabijgelegen wijken beter met elkaar verbinden via een aangename, goed ingerichte openbare ruimte.

De definitiestudie die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 goedkeurde, was de basis voor:

 • het opstellen van een diagnose van de site en de aangrenzende wijken, die de behoeften identificeert op het vlak van huisvesting, schoolvoorzieningen, economische activiteiten, mobiliteit, landschapsontwerp …;
 • het formuleren van aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling.

In 2016 heeft het Brussels Planningsbureau perspective.brussels de procedure gestart voor de uitwerking van een Richtplan van Aanleg (RPA).

In januari 2018 legde Infrabel de eerste steen van het opleidingscentrum voor spoorwegberoepen aan de noordzijde van het terrein.

Rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft:

 • een deel van het terrein, reeds eigendom van het Brussels Gewest, ingericht voor een tijdelijk project: MolenWest ;
 • de operationalisering van de ontwikkeling van het terrein voorbereid, zodra de aankoop door het Brussels Gewest had plaatsgevonden;
 • in samenwerking met diverse partners de projectplannen op punt gesteld;
 • meerdere onderzoeken opgestart of gevoerd, zoals naar de hydrologie van het terrein, de stabiliteit van de bestaande hangars, de haalbaarheid van divers proejcten, de kosten voor de bodemsanering.

Bijgewerkt: 2020.10.01

Trein- en metrosporen en het braakland van het Weststation. © SAU-MSI/ReportersIntermodaal knooppunt trein-tram-bus-metro van het Weststation. © SAU-MSI/ReportersBraakland van het Weststation en de Beekkantbrug. © SAU-MSI/ReportersIntermodaal knooppunt trein-tram-bus-metro van het Weststation. © SAU-MSI/ReportersBeekkantbrug over het braakland van het Weststation. © SAU-MSI/Reporters

Project managers

 • Fabio DORE +32 (0)2 899 38 17