De MSI, gebiedsontwikkelaar van de Brusselse territoriale ontwikkeling

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verantwoordelijk voor de uitvoering van grote stedenbouwkundige projecten in Brussel en de bouw van openbare voorzieningen van gewestelijke omvang.

 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een belangrijk publiek instrument voor de Brusselse territoriale ontwikkeling.

Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van grote stedenbouwkundige projecten en de bouw van openbare voorzieningen van gewestelijke omvang die tegemoetkomen aan de behoeften en verwachtingen van de Brusselse bevolking.

De MSI stuurt al haar projecten aan op een specifieke manier, die afhankelijk is van de kenmerken van die projecten, zodat ze ten goede komen aan de inwoners, de bedrijven en de bezoekers van het gewestelijk grondgebied.

De MSI vervult haar taak als gebiedsontwikkelaar door de acties van diverse publieke of private partners te coördineren en door zelf complexe projecten uit te voeren.

Als betrouwbare en solide partner van alle betrokken publieke en/of private actoren begeleidt de MSI deze tijdens de hele duur van de processen tot aan de voltooiing.

In tegenstelling tot de afzonderlijke sectorale partners neemt de MSI eindverantwoordelijkheid voor de implementatie van een globale visie in deze multi-actoren projecten.

De activiteiten van de MSI betreffen een zeer gevarieerde verzameling van wijken, locaties, gebouwen, functies, actoren, bewoners en methoden. Daardoor heeft de maatschappij een dynamisch multi-actoren partnerschap ontwikkeld op basis van waarden als kennis, dialoog, begrip, flexibiliteit, transparantie, integriteit en streven naar excellentie om de ambitieuze collectieve doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken.

Bijgewerkt: 02.08.2022