Opdrachten

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting:
  • is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de strategische gebieden, de prioritaire territoriale ontwikkelingspolen die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald.
  • vervult een operationele functie om de concrete ontwikkeling van deze gebieden te garanderen.
  • werkt in een co-constructie projectontwikkeling met de relevante private en publieke partners voor elke operatie.
  • co├Ârdineert de betrokken publieke en private partners.
  • verzekert het opdrachtgeverschap van projecten en werven waarvoor geen enkele andere gespecialiseerde overheidsinstantie de taak heeft gekregen om die op zich te nemen.
  • handelt waar nodig via een vastgoedregie op terreinen en/of gebouwen in de prioritaire Brusselse gewestelijke territoriale ontwikkelingspolen.
  • werkt samen met perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau, een instelling van openbaar nut belast met de statistische analyse, de sociaaleconomische gegevens over het grondgebied en de planning van het beleid en de regelgeving.

Bijgewerkt: 07.02.2023