Oproep aan projectontwerpers voor de bouw van 460 studentenkamers in Elsene

De MSI publiceert een opdracht voor projectontwerper voor de creatie van 460 studentenkamers met betaalbare huurop de site van de voormalige rijkswachtkazerne in Elsene.
Read more

Oproep tot interesse Ruimte voor projecten- en activiteitendragers op de site van Usquare.brussels

In het kader van een nieuwe periode van tijdelijk beheer van het Usquare.brussels project wil de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) op de site van de voormalige kazerne van Elsene ruimten ter beschikking stellen. De oproep tot interesse wil projecten en activiteiten selecteren die...
Read more

MSI zoekt een coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor het beheer en de activering van de overgangsperiode van het project Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een overheidsopdracht voor de benoeming van een coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor het beheer en de activering van de overgangsperiode van het project Usquare.brussels op de site van de voormalige Kazerne van Elsene. De...
Read more

Internationaal onderzoekscentrum ingehuldigd in hartje Usquare.brussels: VUB en ULB breiden uit met prachtig gerenoveerde voormalige kazerne

Op donderdag 15 februari stelden de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université libre de Bruxelles (ULB) hun nieuwe internationale onderzoekscentrum voor tijdens een officiële inhuldigingsceremonie. Deze gezamenlijke realisatie vanuit een circulair economisch perspectief van de Université libre...
Read more

Vacature voor een ‘communicatieverantwoordelijke’ (m/v)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI), naamloze vennootschap van publiek recht, gevestigd in Brussel, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een ‘communicatieverantwoordelijke’ (m/v) die de communicatie van de onderneming organiseert en coördineert...
Read more

Pascal Sac

Pascal Sac, onze communicatieadviseur, collega en vriend, is ons op 25 juli geheel onverwacht ontvallen. Het nieuws van zijn dood ging als een schokgolf door het kleine team van de MSI-medewerkers waarin hij een bijzondere en heel eigen plaats innam. Dat we dit droeve nieuws in volle vakantieperiode...
Read more

Manufakture, een stap in de ontwikkeling van de site van de Slachthuizen

Minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Pascal Smet waren donderdag samen met burgemeester Fabrice Cumps van Anderlecht aanwezig bij de officiële start van de werken aan het Manufakture-gebouw door de privé-concessiehouder die de site exploiteert, de nv Abattoir. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om de ambities van het Brussels Gewest voor de toekomst van de site te bespreken met de directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die het grootste deel van de site heeft gekocht en de ontwikkeling ervan coördineert.
Read more

Usquare.brussels: MSI is op zoek naar een multidisciplinair team voor de architecturale programmering van het Huis van Autisme

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft eind september het licht op groen gezet voor de vestiging van het toekomstige Brussels Huis van Autisme op de site Usquare.brussels in Elsene. En zij heeft het project toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die sinds enkele jaren de verbouwing van de voormalige Fritz Toussaintkazerne coördineert en dus tot taak heeft het Huis van het Autisme in de nieuwe wijk Usquare.brussels te realiseren.
Read more

MSI moderniseert infrastructuur van hippodroom Ukkel-Bosvoorde

Naast de restauratie van de belangrijkste historische gebouwen van de voormalige hippodroom is de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ook gestart met de modernisering van de infrastructuur op de site (riolering, watervoorziening en elektriciteit). Die werken waren noodzakelijk gezien de verouderde staat als gevolg van de lange geschiedenis van de renbaan.
Read more