DBDMH – Bergensesteenweg 409

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een gedeelde sportvoorziening die openstaat voor de wijk, vlakbij het kanaal in Anderlecht.

Dit nieuwe gebouw van 5.700 m2 bruto-oppervlakte, waarvan ongeveer 1.300 m2 voor de sportvoorziening, wordt gebouwd aan de Bergensesteenweg 409, pal in de Kuregemwijk. Hier komt de nieuwe locatie van de voorpost van de Brandweer (meestal de ‘brandweerkazerne’ genoemd), die nu gevestigd is in de Bergensesteenweg 627, evenals een sportvoorziening voor de brandweerlieden en sportievelingen uit de buurt.

Het Brussels Gewest plant de opening in 2025.

De MSI voert dit project voor de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDHM) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de sportvoorziening financiert en de gemeente Anderlecht die het beheer op zich neemt. Ze neemt hier haar rol op als coördinator van de Brusselse territoriale ontwikkeling, belast met de realisatie van grote projecten voor stedelijke ontwikkeling en, zoals hier, openbare voorzieningen van regionaal belang.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers