Geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal het nieuwe geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers bouwen aan het kanaal, tegenover Thurn & Taxis.

Dit nieuwbouwproject beslaat ongeveer 5.000 m² bruto, waarvan iets meer dan 4.000 m² voor het geïntegreerde centrum dat zal worden beheerd door de vzw Transit en bijna 1.000 m² voor de Haven van Brussel. Het wordt gebouwd tegenover Thurn & Taxis, naast het hoofdkantoor van de Haven van Brussel.
 
De MSI treedt op als gedelegeerd opdrachtgever voor het totaalproject, in haar rol als coördinator van de Brusselse territoriale ontwikkeling, belast met de realisatie van grote projecten voor stedelijke ontwikkeling en, zoals hier, openbare voorzieningen van regionaal belang. De MSI werkt hiervoor nauw samen met Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), dat het project financiert, de Haven van Brussel, de gewestelijke Grondregie, het team van de Brusselse bouwmeester en de vzw Transit.

Het Brussels Gewest hoopt het geïntegreerd centrum voor kwetsbare druggebruikers te openen in 2026.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers