Kanaal

Voor de uitvoering van het Kanaalplan heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een speciaal team aangewezen, waarin onder meer de drie projectleiders van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zitten. Dit team is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het Kanaalplan.

De operationele perimeter van 700 hectare van het Kanaalplan, waarvan 300 hectare in overheidsbezit, is een van de interventiezones van de MSI, waar de maatschappij beschikt over een beperkt grondbeheer. De MSI vervult hier een tweeledige rol van enerzijds coördinator en facilitator van publieke en private projecten en anderzijds initiatiefnemer en uitvoerder van projecten. Sinds de start van de activiteiten is dit team betrokken bij een honderdtal dossiers van heel verschillende aard.

Een paar voorbeelden om deze diversiteit te illustreren:

 • De MSI heeft de Citroën-IJzergarage in oktober 2015 gekocht om er volgens de plannen van het Brussels Gewest een museum voor moderne en hedendaagse kunst met internationale uitstraling in onder te brengen, waarvan de ontwikkeling wordt aangestuurd door de Stichting Kanal: Kanal-Centre Pompidou.
 • De MSI bouwt het nieuwe pand voor de Brusselse alternatieve punk-rock concertzaal Magasin 4 op een braakliggend terrein op de hoek van de Havenlaan en de Stapelhuisstraat, vlakbij Thurn & Taxis, in Brussel.
 • De MSI treedt op als bouwheer bij de reconversie van de gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek in een nieuwe cultuurpool. Hier komen voorzieningen voor culturele, artistieke en creatieve producties evenals aanverwante voorzieningen (zoals kantoren, polyvalente zaal, kunstenaarsresidenties).
 • De MSI treedt op als gedelegeerd bouwheer bij de bouw van een nieuwe sportinfrastructuur met regionale uitstraling tussen de Rederskaai en de Groendreef in Brussel.
 • De MSI treedt op als gedelegeerd bouwheer bij de bouw van een geïntegreerd opvangcentrum voor zeer kwetsbare druggebruikers. Dit nieuwe gebouw komt in de Havenlaan 55, tegenover Thurn & Taxis en naast het kantoorgebouw van de Haven van Brussel.
 • De MSI superviseert de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in de Bergensesteenweg 409 in Anderlecht. In deze nieuwe kazerne in het centrum van Kuregem komt ook een gedeelde sportvoorziening, die losstaat van de kazerne, bestemd voor de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), maar ook voor de omwonenden.
 • De MSI treedt op als bouwheer voor de geplande hoofdkazerne van de brandweer in het Port Business Park, naast Thurn & Taxis, in Brussel.
 • De MSI analyseert de mogelijkheden voor de reconversie van de site waar de huidige hoofdkazerne van de brandweer is gevestigd in de Havenlaan 11-15 in Brussel, die vrijkomt na de verhuizing van de hoofdkazerne naar het Port Business Park. In december 2020 publiceerde de MSI een openbare aanbesteding voor de benoeming van het multidisciplinaire team dat onderzoek zal doen naar het potentieel van de site en de mogelijke scenario’s voor de reconversie.
 • De MSI buigt zich over de ontwikkeling van een nieuw watersportcentrum op de site rond de Bruxelles Royal Yacht Club (BRYC), op het terrein van de Koninklijke Schenking en de Haven van Brussel, net voor de Van Praetbrug.
 • De MSI heeft, na enkele andere gewestelijke instanties, meegewerkt aan de vestiging in de Birmingwijk van een productie-eenheid van Vivaqua van materiaal om rioolleidingen te herstellen. Dit werk voorafgaand aan de vergunningaanvraag leidde tot een verbetering van het project in de geest van het Kanaalplan: een betere functiemix door de toevoeging van woningen, een beter stadsweefsel dankzij de doorsteek van een stratenblok, een betere architecturale kwaliteit ...
 • De MSI heeft, in samenwerking met de gemeente en enkele andere gewestelijke instanties, meegewerkt aan de voorbereiding van het openbaar onderzoek van het  BBP Biestebroek. Het organiseerde het overleg en de coproductie met de projecten van de verschillende vastgoedontwikkelaars in het Biestebroekdok, met respect voor de principes van het Kanaalplan. De MSI is eveneens op de rechteroever van het Biestebroekdok betrokken bij de onderhandelingen over het vertrek van een bedrijf dat brandstof opslaat en dat de geplande nieuwe ontwikkelingen (zoals woningen) van het BBP in de weg staat. Op de linkeroever werkt de MSI samen met een logistiekbedrijf aan de rationalisering van het bodemgebruik zodat er ruimte vrijkomt voor het Brussels Beer Project..

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers