mediapark.brussels

De MSI is belast met de operationele uitvoering van mediapark.brussels, het ambitieuze stadsproject dat het terrein van de publieke omroepen VRT en RTBF in een paar jaar tijd zal transformeren in een vernieuwde, diverse, open en bruisende wijk, gericht op de mediasector en de creatieve sector.

In deze perimeter is de MSI belast met de coördinatie, met de selectie van publieke en private operatoren voor de bouw van infrastructuur, woningen, voorzieningen en diensten en met het zoeken van investeerders. Het doel is de ambitie van het gewest te realiseren: de aanleg van een nieuw ontwikkelingsgebied van zo’n 382.000 m²; de levenskwaliteit in deze wijken een centrale plaats geven en de wijken onderling verbinden; de functies van huisvesting, handel, dienstverlening en recreatie integreren; en het bestaande economische weefsel versterken met een innovatief ecosysteem dat gericht is op de mediasector en de creatieve sector. Dat gebeurt door de aanleg van 9,5 hectare openbare ruimte, de bouw van 1.600 woningen, met bijbehorende diensten en voorzieningen (winkels, scholen, crèches, …), de inrichting van 30.000 m² voor de vestiging van nieuwe activiteiten uit de mediasector, enz.

Frame, het visitekaartje van mediapark.brussels

De MSI zal ook het mediacentrum Frame bouwen op een terrein waarvan zij eigenaar is aan de Reyerslaan, tussen het premetrostation Diamant en de ingang van de RTBF, vlakbij de uitrit van de autosnelweg E40. Frame wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en zal bijdragen aan de ambitie van het gewest om de media-, audiovisuele en communicatiesector te versterken. Frame zal een nieuw Brussels epicentrum worden van deze sectoren, doordat het in één gebouw van zo’n 9.000 m2 een volledig creatief ecosysteem verenigt: een regionale tv-zender (BX1), een opleidingsinstituut (IHECS Academy), een ondersteunende structuur (screen.brussels), een coworkingruimte, een gespecialiseerd bedrijvencentrum, gedeelde voorzieningen, enz.

Frame is dus tegelijk een landmark, een aantrekkingspool, een van de eerste nieuwe gebouwen en een voorafspiegeling van mediapark.brussels. Kortom, dit wordt het visitekaartje van deze nieuwe creatieve Brusselse wijk.

De budget voor het gebouw is gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Bijgewerkt: 23.01.2023

Project managers