Begin van de werken aan het gebouw voor LE CHAT cartoon museum

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is gestart met de bouw van het pand in de Koningsstraat waar LE CHAT cartoon museum een onderkomen zal vinden. De bouwvergunning werd vorig voorjaar afgeleverd.

De MSI schreef een overheidsopdracht uit en selecteerde de firma Gillion Construct voor de bouw van dit pand, dat werd ontworpen door de architect Pierre Hebbelinck. De eerste fase is de afbraak van een gebouw in slechte staat aan de achterkant van Brussels Info Place (BIP). De directe omwonenden werden hierover al geïnformeerd.

De afbraak zal naar verwachting maximaal drie maanden duren. Daarna volgen archeologische opgravingen onder leiding van erfgoed.brussels die zes maanden in beslag zouden nemen. Vervolgens kan de MSI starten met de eigenlijke bouw van het hedendaagse en moduleerbare pand dat plaats zal bieden aan LE CHAT cartoon museum, het geesteskind van Philippe Geluck. De opening is gepland in 2024.

More on