bpost lanceert oproep tot kandidaten voor de Deltadriehoek

bpost heeft een oproep tot ontwerpers gelanceerd voor de bouw van een nieuw Mail Center in de Deltadriehoek te Oudergem, een strategisch terrein bij de ingang van de stad dat toebehoort aan de MSI. Het nieuwe gebouw zal een oppervlakte hebben van bijna 4.000 m² voor de distributie van post en pakketten, een administratieve oppervlakte van ca. 575 m² en 11.500 m² parkeergelegenheid. Het dak wordt aangelegd als een landschapsdak. Het budget van de werken bedraagt € 12,6 miljoen excl. btw.

Naast dit Mail Center van bpost worden er in de toekomst ook stedelijke functies gepland op dit stuk grond van de MSI, met een gemengd programma: voorzieningen, woningen en bedrijven.

Uiterste datum voor indiening van de offertes: 15 september om 11.00 uur.

Gedetailleerde informatie: https://enot.publicprocurement.be

More on