Brussels Gewest kiest ‘verticale mix’ voor de Deltadriehoek

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft donderdag de krachtlijnen van de plannen voor de Deltadriehoek goedgekeurd. Het is de bedoeling om er een vernieuwende verticale mix tot stand te brengen van productieactiviteiten, logistieke functies, voorzieningen en huisvesting. Een uniek model in Europa.

Het stedenbouwkundig ontwikkelingsconcept van de verticale mix bestaat uit de aanleg van een platform op 10 meter van de grond, dat aansluit op het toekomstige nieuwe ziekenhuis van het Chirec met een oppervlakte van bijna 100.000 vierkante meter. Onder dat platform, op gelijke hoogte met de toegang tot de E411, zullen productieactiviteiten en/of logistieke functies ontwikkeld worden. Zo komt er onder meer een groot verdeelcentrum van Bpost. Op het platform, op gelijke hoogte met het Chirec, is een groot potentieel van woningen, voorzieningen en kantoren geïdentificeerd.

“Het gehanteerde model is totaal vernieuwend. Deze functionele mix moet leiden tot een ingrijpende verbetering van dit gebied, dat topprioriteit krijgt van de Brusselse regering”, aldus een tevreden minister-president Rudi Vervoort.

Deze gedurfde stedenbouwkundige aanpak op een strategische plaats is ook bedoeld om de verkeersstromen te rationaliseren. De studie van Brussel Mobiliteit laat zien dat het bijkomende verkeer als gevolg van de ontwikkeling van het Deltagebied relatief weinig impact heeft ten opzichte van het bijkomende verkeer van het Chirec en de multifunctionele zone. Dat komt doordat het spitsuur voor de activiteiten in de Deltadriehoek niet gelijk loopt met het spitsuur voor het pendelaarsverkeer.

Om de beschikbare grond optimaal te benutten voor de verschillende programma’s, gaat de studie van het bureau MSA ervan uit dat het moge­lijk is de gebouwen samen te voegen en daarna de geometrie van het nieuwe geheel, dat ingekleurd is als gebied van algemeen belang, aan te passen aan de driehoekige vormgeving van de Deltasite.

Aansluitend op de ontwikkeling van Delta zal het Brussels Planningsbureau ook starten met de uitwerking van een richtplan van aanleg voor Hermann-Debroux. Dat plan loopt van de ingang van de stad (snelwegviaduct) naar de Triomflaan en omvat de Deltadriehoek. De grote principes voor de inrichting van het platform zullen in de eerste fase van het plan worden uitgewerkt.

More on