De MSI lanceert een Europese aanbesteding voor de openbare ruimte van Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde donderdag een openbare aanbesteding met Europese bekendmaking voor de selectie van een multidisciplinair team voor het ontwerp en de opvolging van de realisatie van de openbare ruimte van Usquare.brussels, in het kader van de reconversie van de Fritz Toussaintkazerne, op de hoek van de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan in Elsene.

Deze raamovereenkomst met één begunstigde gaat over een bedrag van maximaal 1 miljoen euro, maar betreft de werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte, waarvan de totale kosten voor de komende jaren geraamd worden op  4 miljoen euro. Deze aanbesteding is dan ook een belangrijke stap in de reconversie van de volledig ommuurde site van de voormalige rijkswachtschool. De site wordt aan de 4 zijden opengesteld en zal naast aangename openbare ruimten plaats bieden aan onder meer gezinswoningen, buurtvoorzieningen, universitaire faciliteiten en studentenwoningen (meer info op www.usquare.brussels).

Ambitie van de openbare ruimte

De belangrijkste principes die het ontwerp moet integreren, zijn de toegankelijkheid van de site en de verbinding met de omliggende wijken, met duidelijk herkenbare ingangen; respect en waardering van het erfgoed van de voormalige kazerne en de bijzondere morfologie ervan; het creëren van een verbindende openbare ruimte, die functioneert als ontmoetingsplek; de kwaliteit van het landschapsontwerp; en het faciliteren van actieve mobiliteit.

De MSI wil dat het geselecteerde ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte vragen stelt bij de gewestelijke en gemeentelijke praktijken inzake materiaalkeuze, straatmeubilair, het ontwerp van de bouwwerken en het beheer, met dien verstande dat de voorstellen de duurzaamheid (gebruik, onderhoud en beheer) van de inrichting op termijn moeten garanderen.

Het ontwerp moet ook soberheid en circulariteit garanderen in de ontmanteling, de investering, het onderhoud, het behoud en het beheer. De voorgestelde oplossingen moeten eenvoudig, robuust, duurzaam en economisch zijn. En aangezien dit ontwerp aansluit op diverse projecten voor vastgoedreconversie en afbraak/heropbouw op de site, moet de opdrachtnemer verplicht voorzien in een coproductiemethode met de projectleiders, de bewoners, de toekomstige exploitanten en de gebruikers van de verschillende programma's die de openbare ruimte activeren.

Procedure in twee fasen

Deze raamovereenkomst bestaat uit een procedure in twee fasen. Na de eerste fase selecteert de MSI 3 tot 5 kandidaten op basis van hun referenties en hun team. Deze 3 à 5 kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede fase, waarin ze een projectontwerp moeten indienen dat beantwoordt aan de verwachtingen van de aanbesteding.

De opdracht bestaat uit ontwerpstudies van het landschap, de stedenbouw, het milieu en de infrastructuur (diverse wegen en netwerken) die nodig is voor de goede werking van de openbare ruimte, met inbegrip van alle verbindingen met gebouwen die door andere projectmanagementteams zijn ontwikkeld. Daarnaast zijn ook studies nodig naar de veiligheids- en gezondheidscoördinatie en ten slotte toezicht op de uitvoering en de begrotingscontrole van de werken. Het kandidaat-team moet daarom ten minste over de volgende vaardigheden beschikken: het ontwerpen van openbare ruimte met inbegrip van straatmeubilair en bewegwijzering; technische engineering (diverse wegen en netwerken, hydrologie, rioleringswerken); veiligheid- en gezondheidscoördinatie en BIM-expertise (Building Information Modeling). Deze minimale vaardigheden kunnen worden aangevuld met andere expertises, zoals geïntegreerd waterbeheer, verlichtingsontwerp, mobiliteit, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling, circulaire economie, stadslandbouw, erfgoed, enz.

De uiterste indieningsdatum van de offertes is 15 mei 2019 om 11 uur.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar via deze link.

More on