De MSI selecteert 6 consortiums voor de concurrentiedialoog voor de ontwikkeling van de Josaphatsite

In december 2017 lanceerde de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) een overheidsopdracht voor de selectie van een ontwikkelaar voor de eerste fase van de vastgoedontwikkeling van de nieuwe duurzame Josaphatwijk.

Deze eerste fase beslaat 66.000 m² bovengrondse vloeroppervlakte en bestaat voor de helft uit privéwoningen en voor de helft uit verschillende types publieke woningen.

Als eigenaar van het terrein en aanbestedende overheid koos de MSI voor een innovatieve procedure die de architecturale kwaliteit van de nieuwe wijk vooropstelt. De opdracht wordt toegekend na een concurrentiedialoog, die wordt voorafgegaan door een voorbereidende dialoogstap ter beoordeling van de ontwerpteams, voorgesteld door de deelnemers.

Donderdagavond selecteerde de raad van bestuur van de MSI 6 consortiums die zullen deelnemen aan de concurrentiedialoog voor Josaphat Fase 1.

Dit zijn:

  • Consortium Matexi (Matexi NV, Matexi Projects SA, Matexi Bruxelles NV)
  • Consortium Josaparc (BPI Real Estate Belgium SA, Besix Real Estate Development SA, Entreprises Jacques Delens SA)
  • Consortium Ecowijk Josaphat Quartier durable (Vanhaerents Development NV, Immo BAM NV, Landsbeek NV, Belfius Immo NV)
  • Consortium Atenor-DMI (Atenor SA, Democo Management & Investment NV)
  • Consortium Eiffage (Eiffage Benelux SA, Eiffage Development NV, Eiffage Aménagement SAS, Axa Real Estate Investment Managers Belgium SA, Valens SA)
  • Consortium Thomas & Piron Josaphat (Cœur de Ville SA, Thomas & Piron Bâtiment, Thomas & Pirau BAU SA, Thomas & Piron Luxembourg SA)

 

Voor deze gezamenlijke opdracht hebben de MSI en de betrokken  openbare huisvestingsmaatschappijen (BGHM, Citydev en het Woningfonds), in overleg met de bouwmeester, besloten om de lat voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit hoog te leggen.

Voor 19 juli moeten de 6 consortiums een voorstel indienen voor een ontwerpteam, bestaande uit 1 landschapsarchitect en 3 tot 5 architectenbureaus. De ontwikkelaars kiezen hun ontwerpteam in alle vrijheid, maar worden uitgenodigd om te focussen op kwaliteit, diversiteit en innovatie.

Geïnteresseerde bureaus, die zich willen aansluiten bij een ontwerpteam, worden uitgenodigd om zich kenbaar te maken bij de geselecteerde consortiums. Ze moeten er rekening mee houden dat een (landschaps)architectuurbureau slechts deel kan uitmaken van één enkel ontwerpteam.

De contactadressen van de geselecteerde consortiums kunnen worden verkregen bij de MSI via josaphat.phase1@sau.brussels.