Dit weekend start het tijdelijke gebruik See U

Niets staat de lancering van See U nog in de weg vanaf zaterdag 27 april 's avonds en zondag 28 april de hele dag (foto’s: www.msi.brussels - programma: PDF). De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die de reconversie van de Fritz Toussaintkazerne in Elsene coördineert, heeft alle nodige vergunningen verkregen opdat See U, de overgangsfase in het beheer van het project Usquare.brussels, het daglicht kan zien.

Op een oppervlakte van 25.000 m2 zal See U de grootste tijdelijke inname zijn van België met als ruggengraat de sociale en duurzame innovatie, leren en experimenteren. Het is bedoeld als een gezellige plek, open voor de wijk, met een nieuw aanbod van lokale voorzieningen voor de bewoners. See U is meer dan een project en brengt een gemeenschap samen. Een bioscoop, biologische markt, tentoonstellingen, workshops, stadsmoestuinen ...: deze unieke plek op de grens van Elsene en Etterbeek wordt een werk- en uitwisselingsruimte voor talrijke verenigingen die actief zijn in duurzame ontwikkeling.

“Met veel genoegen zie ik hoe dit tijdelijk gebruik van Usquare.brussels concreet vorm krijgt, waarbij de MSI gekozen heeft voor een resoluut open aanpak, zegt Gilles Delforge, directeur van de MSI. We wilden een diversiteit van activiteiten garanderen tijdens de procedures die voorafgaan aan de volledige herinrichting van de voormalige kazerne. Vandaag laat het resultaat zien dat ons streven naar diversiteit geslaagd is. Dit is zeer goed nieuws voor zowel de projectleiders zelf, als de gebruikers en buurtbewoners van deze site, die van al deze activiteiten zullen genieten. Vanaf dit openingsweekend kunnen de Brusselaars deze site zich nog meer ontdekken. En de informatievergadering voor de buurtbewoners die de MSI organiseerde in november 2018 liet zien dat ze heel enthousiast zijn over dit idee.“

Op 27 november 2018 heeft de MSI samen met de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de eerste 41 tijdelijke bewoners van de voormalige kazerne Fritz Toussaint in Elsene voorgesteld. Deze werden geselecteerd in het kader van See U, de overgangsbeheerfase van het project Usquare.brussels. Deze projecten vormen een aanvulling op de tijdelijke opvang van de Nederlandstalige basisschool Lutgardis en het FabLab ULB-VUB, die hun activiteiten sinds het begin van het schooljaar opgestart hebben.

“See U wordt een nieuwe aantrekkingspool voor de buurt, met een echte ziel en een sterke identiteit, dat een geheel van diensten biedt aan de inwoners en de interacties met de nabijgelegen universiteiten en de sterke studentikoze ondertoon van het project waardeert”,  legt Edouard Meier, verantwoordelijke van de groepering aangesteld door de MSI om de tijdelijke inname van Usquare.brussels in goede banen te leiden, uit. “De site wordt georganiseerd rond zeven thema’s, allen gelinkt aan duurzame ontwikkeling: Sustainable, Family, Food, Gallery, Lab, Community, Playground. Verspreid in verschillende gebouwen op de site verzamelen deze thema’s dragers van verschillende projecten om zo een collectief project op te zetten.”

Alles werd zo georganiseerd om het project een voorbeeld van samenwerking met burgers te maken. Er werden door MSI en See U verschillende informatiesessies en buurtvergaderingen georganiseerd om rekening te houden met hun verwachtingen en hen te betrekken in het proces. Dankzij deze dynamiek werd het project vanaf het prille begin erg positief ontvangen door de buurtbewoners, terwijl de overlegcommissie van 20 maart geen grote bezwaren aan het licht heeft gebracht. Dat is opmerkelijk zeldzaam.

Op zaterdag 27 april 's avonds en zondag 28 april de hele dag stelt See U aan de Brusselaars en buurtbewoners een ontdekkingsweekend van de site voor. Deze openingsweekend geeft hen de mogelijkheid om de tijdelijke gebruikers te ontmoeten tijdens hun vestiging, het monumentale fresco te ontdekken van Jean-Luc Moerman, die een werk heeft gemaakt ter grootte van de volledige gevel van een van de gebouwen van de site, en om de hele dag door deel te nemen aan een rommelmarkt op zondag 28 juni. Het wordt het officiële startschot van See U.