Dit weekend start het tijdelijke gebruik van Usquare.brussels

De directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en het team van See U presenteerden vandaag de activiteiten van de eerste tijdelijke gebruikers van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene aan de pers (foto’s hiernaast), in een preview op het openingsweekend van See U, het tijdelijke gebruik van Usquare.brussels, dat plaatsvindt op deze zaterdag 27 april 's avonds en zondag 28 april de hele dag.

Tijdens dit openingsweekend zal het team van See U buurtbewoners en Brusselaars uitnodigen om de site te bezoeken en kennis te maken met de tijdelijke gebruikers die zich aan het installeren zijn, de monumentale muurschildering van Jean-Luc Moerman over de volledige gevel van een gebouw te bewonderen en de hele dag te snuisteren op de rommelmarkt op zondag 28 april (programma: PDF).

Coördinator van Usquare.brussels

In het kader van haar opdracht voor de operationele uitvoering van de prioritaire ontwikkelingspolen stuurt de MSI de reconversie van de Fritz Toussaintkazerne, die het gewest van de federale staat heeft gekocht. Dit project met de naam Usquare.brussels heeft tot doel een historisch gesloten en volledig ommuurde site van ongeveer 4 hectare om te vormen tot een open, gemengde, dynamische, stedelijke, gezellige, universitaire, internationale, duurzame en innovatieve wijk. Deze wijk komt tegemoet aan de behoeften van de Brusselaars en vooral van de buurtbewoners, en biedt tegelijkertijd plaats aan een project met internationale uitstraling dat gedragen wordt door de ULB en de VUB, en waarvoor de MSI nauw samenwerkt met de twee universiteiten.

De rol van de MSI op dit voormalige militaire complex bestaat uit: het openstellen voor de stad; het valoriseren van het erfgoed; het ontwikkelen van woningen voor gezinnen en studenten; het inrichten van aangename publieke ruimten; het bouwen van buurtvoorzieningen die toegankelijk zijn voor de buurtbewoners, waaronder een hal voor duurzame voeding in de oude manege; het hosten van een baanbrekend ULB- en VUB-project gericht op duurzame ontwikkeling; en het coördineren van alle belanghebbenden die nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen.

Een zeer open en innovatieve procedure voor tijdelijk gebruik

De MSI, het Brussels Gewest, de universiteiten en de gemeente Elsene willen de voorbereidende fase van deze reconversie van de voormalige Fritz Toussaintkazerne benutten om er een project van tijdelijk gebruik te ontwikkelen. Doelstellingen: de tijdelijk ongebruikte ruimten ter beschikking stellen aan initiatieven van burgers, het verenigingsleven, culturele partners, ondernemers, …; bijdragen aan de verlevendiging van de site; het geleidelijk openstellen aan de wijk; en het beveiligen van de site door problemen die verband houden met leegstand te vermijden.

Om deze ambities waar te maken heeft de MSI een zeer open selectieprocedure in twee fasen opgestart.

  • De MSI benoemde enerzijds via een openbare aanbesteding als ‘dynamische beheerder’ de groep Creatis / D-Side Group / Troisième Pôle. Zij hebben de drieledige taak van de coördinatie, het beheer en de dynamisering van het hele complex tijdens de overgangsfase..
  • De MSI heeft anderzijds tegelijkertijd een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling opgestart om de tijdelijke gebruikers voor delen van de site te selecteren. Er werden 71 kandidaturen ingediend voor deze oproep. Ze werden onder leiding van de MSI geanalyseerd door een selectiecomité van Usquare.brussels bestaande uit de groep Creatis / D-Side Group / Troisième Pôle,  de directie Facilities van de GOB, de gemeente en de universiteiten. Op basis van de criteria van de oproep en de mogelijkheden van de gebouwen voor de aanvragen, werd een eerste 40-tal tijdelijke gebruikers geselecteerd. Ze werden in november 2018 door de MSI tijdens een openbare vergadering voorgesteld aan de buurtbewoners. De MSI merkte bij de buurtbewoners een groot enthousiasme.

Sinds november heeft de MSI werken uitgevoerd om de gebouwen te herstellen en zij heeft de stedenbouwkundige vergunning voor het tijdelijk gebruik aangevraagd en verkregen. Het team van See U heeft de gebruikers verdeeld over de beschikbare ruimtes, de praktische aspecten van de installatie geregeld en de eerste lijnen uitgezet van de programmatie van de site, die het publiek dit weekend zal kunnen ontdekken.

More on