Frame, toekomstig mediacentrum van mediapark.brussels

Het project van de associatie Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs), laureaat van de oproep aan ontwerpers georganiseerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) voor de bouw van het mediacentrum van mediapark.brussels, werd woensdag voorgesteld door de architecten en de toekomstige gebruikers, in aanwezigheid van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Didier Gosuin, gewestelijk ministier van Economie en Tewerkstelling, en Fadila Laanan, minister-presidente van de Brusselse Franstalige regering.

Het gebouw van circa 9.000 m2 komt op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, op een terrein dat eigendom is van de MSI.

Het biedt plaats aan:

 • de regionale omroep BX1;
 • screen.brussels;
 • de IHECS Academy;
 • een innovatieplatform met een coworkingruimte en een bedrijvencentrum voor de mediasector en de audiovisuele sector;
 • een publiek toegankelijke horecaruimte op de benedenverdieping;
 • gedeelde voorzieningen, zoals een auditorium dat ook dienst kan doen als concert- en filmzaal.

Het budget voor het gebouw is gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFRO). De COCOF maakt bijna 3 miljoen euro vrij voor de verhuizing van BX1 naar mediapark.brussels.

De MSI en de belangrijkste gebruikers hebben de volgende naam aan het gebouw gegeven: Frame (Brussels media community). Frame verwijst naar: het kader, de camera-instelling, in visuele media; de structuur van een website; het kader dat het gebouw biedt voor de ontwikkeling van een media-ecosysteem; de vorm en de structuur van de hoofdgevel aan de kant van Diamant; het ‘venster’ op mediapark.brussels dat dit gebouw zal bieden. Brussels media community verwijst naar het Brusselse karakter, de gedeelde ambitie, de mediaspecialisatie van het dynamische en open ecosysteem waarop dit collectieve project berust.

Visitekaartje voor mediapark.brussels

Frame is een van de eerste nieuwe gebouwen van mediapark.brussels. Het is een toonaangevend gebouw binnen deze nieuwe creatieve Brusselse mediawijk. De architecturale kwaliteit zal eventuele andere gebruikers aantrekken en zal de kwaliteitsnorm bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Op dit moment leggen de architecten de laatste hand aan het definitieve ontwerp. De MSI hoopt de bouwaanvraag in te dienen in juli 2018 en de werkzaamheden te starten in 2021. Het gebouw zou klaar moeten zijn en de gebruikers geïnstalleerd in 2023.

Doordat het gebouw diverse operatoren en een groot aantal diensten en functies verenigt, fungeert het eveneens als een visitekaartje van mediapark.brussels, een soort mediapark.brussels in het klein. Frame is ook het eerste Belgische deelplatform voor de mediasector, de audiovisuele sector en de communicatiesector waarin de overheid, de privésector en de academische wereld samenwerken. Daardoor is Frame een verbindende factor en een referentie voor de professionals uit deze sector in Brussel.

Gerenoveerde wijk, sterker ecosysteem

Minister-president Rudi Vervoort: “Frame draagt duidelijk bij aan de wens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zijn ecosysteem van media en communicatie te versterken. Daarbij benutten we de beslissing van de RTBF en de VRT om een groot deel van de 20 hectare die ze nu beslaan vrij te maken en hun activiteiten onder te brengen in twee nieuwe hoofdkantoren, die de komende jaren net achter hun huidige gedeelde gebouwen zullen verrijzen. Het gewest heeft het terrein van de openbare omroepen gekocht in september 2017. Rond de nieuwe hoofdkantoren van de VRT (55.000 m²) en de RTBF (38.000 m²) komt ruimte voor de bouw van 2.000 tot 2.500 nieuwe woningen, een oppervlakte van 30.000 m2 voor nieuwe bedrijven in de media- en communicatiesector, buurtvoorzieningen (winkels, school, crèche) en een park van 8 ha. In totaal gaat het om meer dan 300.000 m2 die gebouwd zullen worden en dit verbonden met de omliggende wijken, want de omheining van het huidige omroepterrein zal verdwijnen.”

Gewestminister voor Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin: “De Brusselse mediasector stelt op zijn eentje ongeveer 16.000 mensen tewerk en genereert 40% van de netto sectorale toegevoegde waarde voortgebracht in België. Een heel groot deel van die activiteit is geconcentreerd in de Reyers-Meiserwijk, met bijna 60 mediabedrijven en 5.000 werknemers. Wij begrijpen dus maar al te goed hoe belangrijk het is in deze veelbelovende economische sector te investeren, niet enkel op het vlak van beschikbare financiering voor audiovisuele producties, maar ook op het vlak van begeleiding van alle actoren uit deze economische sector en met name bedrijven. Dat is de rol van de cluster screen.brussels.”

Fadila Laanan, minister-presidente van de Brusselse Franstalige regering, benadrukt op haar beurt dat de COCOF heeft besloten om bijna 3 miljoen euro toe te kennen voor de overheveling van de Brusselse Franstalige gewestelijke televisiezender BX1 naar mediapark.brussels. “Dit is een onmisbare kans om een belangrijke speler uit de Brusselse scène te positioneren in deze geïntegreerde pool. De integratie van BX1 in dit project zal toestaan om tal van toenaderingen met de partners uit de sector tot stand te brengen, maar ook om synergiën en schaalvoordelen te bevorderen op het vlak van de exploitatie van middelen en de ontwikkeling van nieuwe projecten. De waarden van BX1 zijn verankerd in de openbare functie van deze televisiezender. Deze functie zet BX1 ertoe aan om informatieve televisie uit te zenden, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan culturele ontwikkeling, permanente vorming en de betrokkenheid van de bevolking. Ik ben blij dat ik deze zender in staat kan stellen om deel uit te maken van het televisielandschap  dat tot stand komt bij Frame met deze waarden die me nauw aan het hart liggen.”

Belgisch-Frans team geselecteerd uit 51 kandidaten

Gilles Delforge, directeur van de MSI: “Ik ben blij met de grote belangstelling die de architectuurwedstrijd voor dit toonaangevende gebouw van mediapark.brussels heeft opgewekt. In april 2017 ontvingen we 51 dossiers van hoge kwaliteit op onze oproep aan ontwerpers. Een deel van de multidisciplinaire teams was Belgisch, andere kwamen uit diverse Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland) en sommige bestonden uit internationale groepen van kantoren uit deze landen. Dat wijst op de grote aandacht die er is voor de ontwikkeling van mediapark.brussels, waarvan Frame het visitekaartje wordt. De MSI is ook blij met de uitstekende samenwerking met de belangrijkste toekomstige gebruikers van het gebouw. Als coördinator van dit project, waarvoor het optreedt als opdrachtgever, zal de MSI erop toezien dat hun verwachtingen zo goed mogelijk gerealiseerd worden.”

Dit is het multidisciplinaire team dat de MSI selecteerde uit 51 kandidaten:

 • Baukunst sprlu - Architectuur - Vorst
 • Bruther sarl - Architectuur - Parijs
 • Bollinger+Grohmann sarl - Stabiliteit - Parijs
 • Studiebureau Pierre Berger - Speciale technieken en Coördinator energieprestaties van het gebouw - Chaudfontaine
 • Georges Brutsaert architects Sprl Coördinator veiligheid en gezondheid Ottignies-Louvain-la-Neuve
 • Kalhe acoustics Akoestiek Elsene
 • Gielen Bjorn landinzicht GCV Landschapsontwerp Vorst
 • Le roi nu sprl  Textieldesign Vorst

De Belgische architect Adrien Verschuere, oprichter van het bureau BAUKUNST: “Het project onderzoekt de aanwezigheid van beeld en informatie in onze hedendaagse maatschappij, evenals de paradigmashifts die ze teweegbrengen. De media evolueren met  de onafwendbare dematerialisering van de dragers en moeten paradoxaal genoeg tegelijkertijd hun aanwezigheid bevestigen en manifesteren. Het project gebruikt deze paradox als verrijking: het materialiseert de aanwezigheid van een activiteit die is gericht op zijn immateriële aspecten. Ons voorstel ondersteunt dit onderzoek met instrumenten waarover stadsontwikkeling en architectuur beschikken, tussen de permanentie van de gebouwde omgeving en de wendbaarheid van de manieren om die te bewonen. Het biedt een ambitieuze leefomgeving en stimuleert synergie in een plek die bestemd is voor een veelzijdige gemeenschap, die openstaat voor haar toekomstige uitdagingen.
Deze doelstellingen worden vertaald in een krachtig voorstel, dat de zichtbaarheid van een toekomstige activiteit en locatie bevestigt en tegelijk een flexibel uitwisselingsplatform vormt dat iedereen kan gebruiken. Behalve zijn relatieve neutraliteit biedt het project een context voor de verscheidenheid van zijn directe omgeving en voor de diverse activiteiten die er nu en in de toekomst onderdak zullen vinden.”

De Franse architecten Alexandre Theriot en Stéphanie Bru, oprichters van het Parijse bureau BRUTHER: “De samenwerking tussen Baukunst en Bruther voor het mediacentrum in Brussel ligt in het verlengde van andere grootschalige projecten, zoals het nieuwe gebouw voor de faculteit Natuurwetenschappen op de campus van de universiteit van Lausanne (Zwitserland) of de bouw van een studentenresidentie op de campus van Saclay in Palaiseau (Frankrijk). Onze Frans-Belgische samenwerking steunt op onze gemeenschappelijke waarden en onze onbetwistbare complementariteit, waarbij de internationale dimensie een verrijking is. Het ontwerp en de bouw ‘in twee landen’ van het mediacentrum in Brussel zal het Europese karakter van dit gebouw de facto versterken. In een stedelijke omgeving die volop in ontwikkeling is, creëert het gebouw een subtiele dialoog met zijn locatie en het zal uitgroeien tot een emblematische architecturale figuur in een creatieve wijk. Als embleem van een beweeglijke sector die contant in evolutie is, biedt het gebouw een grote flexibiliteit. Het verzekert op deze manier de relevantie van de gebruikswijzen op lange termijn, onder meer door uitgestrekte vrije en moduleerbare plateaus te introduceren. We wilden een plek maken waar alle stromen samenkomen, waar ideeën en dromen, investeerders en bezoekers elkaar ontmoeten. Een locatie waar alle functies, alle uitwisselingen, alle kruisbestuivingen een plaats vinden. Het mediacentrum als een plaats voor expressie, voor ontwikkeling en voor vrijheid.”

De Brusselse ‘Fab Three’ van Frame

Marc de Haan, directeur-generaal van BX1: “De verhuizing naar deze plek, in dit gebouw, was een evidentie voor BX1, dat zijn gebouw ziet als een schoolbord waarop je moeiteloos nieuwe manieren om mediacontent te produceren kunt schrijven, uitwissen en weer opnieuw schrijven.”

Directeur-generaal van screen.brussels, Noël Magis: “Een van de doelstellingen van het gebouw Frame is een architectuur en een inrichting ontwikkelen die nieuwe sociale interacties bevorderen tussen de verschillende spelers in de sector. Het gebouw zal de projectwerking maximaal bevorderen en het mogelijk maken om innovatieve oplossingen en contents te creëren die worden gevoed door deze nieuwe manier van samenwerking.”

Algemeen bestuurder van IHECS, Jean-François Raskin: “Deze locatie is ideaal voor de IHECS Academy, omdat het centrum voor permanente opleiding en onderzoek dat bij IHECS hoort een koploper wil zijn in de meest recente vooruitgang in communicatie en informatie. Het specifieke kenmerk van de IHECS Academy is opleidingen bieden die gefocust zijn op de concrete praktijk, op de professionele realiteit. En om de vinger aan de pols te houden van de communicatiewereld die continu verandert, van de technologische omwentelingen die meer waardering en aandacht vragen voor de menselijke factor.”

Frame en mediapark.brussels op MIPIM 2018

Dit jaar is mediapark.brussels het thema van het grote evenement dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk jaar organiseert tijdens MIPIM, het traditionele ‘Breakfast in Brussels’, dat enkele honderden professionals uit de vastgoedsector samenbrengt. De gedeelde publieke en private ambities voor mediapark.brussels komen aan bod op donderdag 15 maart tijdens de bijeenkomst ‘mediapark.brussels: interessante investeringen, overheidsprojecten en de rol van de privésector in de toekomstige nieuwe creatieve wijk van Brussel’. Meer info hier.

More on