Gewest belast MSI met ontwikkeling van nieuwe creatieve hotspot in Molenbeek

Op voorstel van de minister-president stemde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op donderdag 25 april in met het scenario voor de herbestemming van de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 in Molenbeek tot een nieuw centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties. De gebouwen liggen naast de Brusselse vestiging van Charleroi Danse (Raffinerie-Plan K) en vlakbij Cinemamaximiliaan. In deze buurt wil het gewest in overleg met de gemeente Molenbeek het ontstaan van een creatieve hotspot aanmoedigen (met een cultuurhal, ateliers en bedrijfjes), waar spelers uit de culturele en artistieke sector terecht kunnen.

De regering gaf de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de gedelegeerde opdracht om de eerste stappen naar de concretisering van dit project te zetten, zoals de becijfering van de vereiste investeringen (momenteel geschat op 8.000.000 euro excl. btw), de uitwerking van het financieringsplan, de onderhandeling van de vereiste budgetten, de bepaling van de toekomstige bouwheer van de werken, de bepaling van de selectiewijze van de toekomstige beheerders van de gebouwen en op basis van deze elementen de uitwerking van een gedetailleerde operationele nota (planning, budget, bouwheer, beheer ...), die de uitvoering van het project beschrijft.

In de aanloop naar de toekomstige programmatie van de gebouwen wordt een deel daarvan nu al gebruikt door Recyclart, Vaartkapoen en Damaged Goods/Decoratelier. Tevens stemde het Brussels Gewest in met het voorstel van het Kustenfestivaldesarts om hier het zenuwcentrum van editie 2019 te installeren vanaf 10 mei.

Gewest oefent voorkooprecht uit op strategische locatie

In deze gebouwen, die gegroepeerd zijn rond twee binnenplaatsen, vonden diverse economische activiteiten plaats, zoals de raffinaderij Graeffe. Ze liggen in de operationele perimeter van het Kanaalplan (pilootproject Heyvaert), in de voorkoopperimeter Kleine Zenne en in de perimeter van het stadsvernieuwingscontract 5 (SVC Heyvaert-Poincarré). Ze zijn eigendom geworden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, doordat dit zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend: in 2017 voor Manchester 17-19 en in 2018 voor Manchester 13-15. 

De MSI kreeg eind 2017 de opdracht om een project aan te sturen in het kader van het stadsvernieuwingscontract. Daarom schreef de MSI begin 2018 een openbare aanbesteding uit voor de analyse van de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden van de twee sites, evenals de economische haalbaarheid daarvan. Deze overheidsopdracht werd toegekend aan de tijdelijke vereniging MSA-IDEA Consult en de conclusies daarvan hebben geleid tot de beslissing die de gewestregering nu genomen heeft.

Circa honderd banen op termijn

De studie die de MSI had besteld, definieerde een reeks ‘invariante inrichtingsprincipes’, zoals het behoud van de hangar van Manchester 13-15 omdat hier een grote diversiteit van programma’s onderdak kan vinden, het behoud van de L-vormige achterbouw van Manchester 17-19 vanwege het patrimoniale belang, de afbraak van enkele gebouwen, waaronder dat aan de straatkant van Manchester 17-19 en de wens om de twee sites met elkaar te verbinden en de binnenpleinen te openen naar de buurt.

Op basis van de mogelijke scenario’s van de studie voor de herbestemming van Manchester 13-15 en 17-19 koos de MSI voor dit nieuwe centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties dat een werkruimte zal bieden aan bijna 100 personen. Ze legde dit voorstel voor aan de gewestregering, die ermee instemde.

Het scenario stemt overeen met de doelstellingen van het Kanaalplan, het Industrieplan voor het Brussels Gewest en het stadsvernieuwingscontract en met de huidige lokale context. Ook kreeg het scenario de steun van de diverse spelers die de MSI consulteerde, waaronder de culturele sector, die de nood aan dit type productieruimtes in het gewest bevestigde.

More on