Goedkeuring van het Gewest voor het culturele programma voor de herontwikkeling van de Manchestersite, met de vestiging van Recyclart

Eind 2017 en begin 2018 kocht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de industriële sites Manchester 13-15 en Manchester 17-19 in Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het stadsvernieuwingscontract Heyvaert – Poincaré. Na een eerste studie naar de bestemmingsmogelijkheden nam de regering in april 2019 de princiepsbeslissing tot herontwikkeling van de site als nieuwe culturele, artistieke en creatieve productiepool.

Met de goedkeuring van het scenario voor de diepgaande herontwikkeling van deze sites en de aanstelling van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting voor de aansturing van het bouwheerschap lanceert de Brusselse Regering de uitvoering van het definitieve project. In dit project wordt om en bij de 14 miljoen euro geïnvesteerd voor de werken en 1,68 miljoen voor de architectuurstudies. Minister-President Rudi Vervoort preciseert: "Dankzij dit project en de investeringen in stadsherwaardering creëert deze nieuwe culturele, artistieke en creatieve productiepool een werkruimte waarin vrijwel 100 mensen aan de slag kunnen. Voor deze Molenbeekse wijk betekent dit ook een verdere stap in de positieve dynamiek die er ontstaan is."

De keuze om hier een culturele, artistieke en creatieve productiepool onder te brengen, past perfect in de omgevingscontext van de Manchesterstraat. De pool vindt ter plaatse aansluiting bij andere culturele instellingen zoals Charleroi danse en Cinemaximiliaan. Het project voorziet ook in het voortbestaan van de activiteiten van Recyclart, dat vorig jaar al hiernaartoe is verhuisd.

De eerste werkzaamheden gaan van start in 2022 en de opening van de infrastructuur is voorzien voor 2025.

In deze gebouwen, die gegroepeerd zijn rond twee binnenpleinen, waren vroeger diverse economische activiteiten ondergebracht, zoals onder meer de raffinaderij Graeffe. Ze liggen in de operationele perimeter van het Kanaalplan (proefproject Heyvaert) en van het stadsvernieuwingscontract nr. 5 (SVC Heyvaert- Poincaré).

In 2019 zijn een eerste reeks werken en investeringen uitgevoerd om een tijdelijke ingebruikname van de locatie mogelijk te maken door een deel van de hal te gebruiken voor concertactiviteiten en culturele ontmoetingen (onder meer van de vereniging Recyclart).

More on