Het Centre Pompidou (Parijs) partner van een cultuurpool in het Citroëngebouw

2016-09-29 – De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en de voorzitter van het Centre Pompidou (Parijs), Serge Lasvignes, ondertekenden donderdag een protocolakkoord dat de vroegere Citroëngarage moet omvormen tot een cultuurpool van wereldformaat.

Het Gewest heeft het gebouw aan het IJzerplein, aan het Kanaal, gekocht om het om te vormen tot een emblematische cultuurplek. Hier komt onder meer een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst (waarvan het cultuurwetenschappelijke project de basis vormt voor de samenwerking tussen het Gewest en het Centre Pompidou), alsook het Internationale Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap (CIVA).

“Dit project vormt een hefboom voor de herwaardering van ons grondgebied, niet enkel omdat het de beide kanaaloevers opnieuw bij elkaar brengt, maar omdat het alles in zich draagt om uit te groeien tot cultureel vlaggenschip van het Brussels Gewest“, zei Rudi Vervoort.

Voor deze onderneming heeft de gewestelijke overheid gekozen voor het Centre Pompidou als partner, dat werken uit zijn bijzonder rijke collectie ter beschikking zal stellen. Dit cultuurinstituut met een catalogus van meer dan 120.000 werken geniet wereldwijde erkenning. De collectie van het Centre Pompidou is de voornaamste verzameling van moderne en hedendaagse kunst in Europa. Ze geldt als referentie voor kunst uit de twintigste en eenentwintigste eeuw. De verzameling beschikt over zowel grote historische kunstschatten als recentere aanwinsten uit de beeldende kunst, tekeningen, fotografie, nieuwe media, experimentele film, architectuur, design en industriële vormgeving.

Het Brussels Gewest zal ook gebruikmaken van de internationaal befaamde knowhow van de instelling. “Het Centre Pompidou zal meewerken aan de cultuurprogrammatie en brengt daarvoor zijn deskundigheid en ervaring met cultureel ondernemerschap binnen. Het zal advies en ondersteuning verstrekken voor de aankoopstrategie van de permanente collecties en bij de uitbouw van het museum”, bevestigt voorzitter Serge Lasvignes.

De samenwerking tussen het Gewest en het Centre Pompidou zal in twee fasen verlopen. De voorbereidende fase is het onderwerp van het protocolakkoord dat vandaag is ondertekend en moet de lijnen uitzetten voor het project. In de tweede fase wordt dan concrete invulling gegeven aan de besluiten die in de eerste fase zijn genomen.

In de loop van het laatste kwartaal van dit jaar schrijft het Gewest een architectuurwedstrijd uit voor de inrichting van de site. De voorbereidende fase onder leiding van Yves Goldstein, die is aangesteld als zaakgelastigde van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, moet eind juli 2017 tot conclusies leiden.

Op grond hiervan ondertekenen het Gewest en het Centre Pompidou eind 2017 een structurele samenwerkings­overeenkomst. De opening van het museum is gepland voor uiterlijk 2020, met een eerste tentoonstelling in 2018.

More on