Het Kanaalplan krijgt internationale stedenbouwprijs

Minister-President Rudi Vervoort is zeer verheugd met de Award for Excellence die de Internationale Vereniging van Stedenbouwkundigen ISOCARP heeft toegekend aan het Brussels Gewest.

De Internationale Vereniging van Stedenbouwkundigen ISOCARP is een beroepsorganisatie op het vlak van stads- en regionale ontwikkeling, die erkend is door de Verenigde Naties, de Unesco en de Raad van Europa. Zij reikt jaarlijks “Awards for excellence” uit aan stadsprojecten of stedenbouwkundige initiatieven die kwalitatief hoog scoren op het vlak van innovatie, duurzaamheid, sociaal-economische cohesie en transversaliteit.

Het thema voor dit jaar luidde “city we have Vs city we need”. Kandidaten moesten aantonen dat zij in staat waren te kijken naar het verleden van een gebied om zo de toekomstige ontwikkeling ervan beter te kunnen uitstippelen. Er werden tien kandidaturen ingediend.

De Brusselse kandidatuur draaide rond het Kanaalplan. Het Gewest lanceerde dat plan in 2012 om te beschikken over een globale ontwikkelingsstrategie voor het volledige kanaalgebied. Tussen 2012 en 2014 heeft de Franse stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff de werkmethode en de actieprincipes van dit instrument ontwikkeld (functionele mix, verdichting, focus op de openbare ruimte). In 2015 heeft de Brusselse Regering zichzelf 10 jaar tijd gegeven om het te implementeren. Zij laat zich daarvoor bijstaan door een transversaal team waarin meerdere Brusselse instellingen en administraties vertegenwoordigd zijn (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, perspective.brussels (het Brussels Planningsbureau) en de Bouwmeester Kristiaan Borret).

De internationale jury besliste op het wereldcongres van de Vereniging van Stedenbouwkundigen, dat dit jaar plaatsvond in het Zuid-Afrikaanse Durban, de eerste hoofdprijs voor stedenbouw toe te kennen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het Kanaalplan. De jury oordeelde dat het Kanaalplan “een ambitieus en vernieuwend multidisciplinair planningsinstrument is, dat de centrumwijken met succes beoogt te (her)ontwikkelen en tegelijk de voornaamste sociaal-economische en milieugerelateerde uitdagingen wil aanpakken”.

De overige drie winnende projecten kwamen uit Canada, China en Polen.

Deze prijs is voor ons een geweldig signaal! Er vinden zeer veel initiatieven plaats in het Kanaalgebied. Ze zijn nog niet allemaal geconcretiseerd, en dat we in volle uitvoering van het plan zo’n signaal krijgen, sterkt ons in onze aanpak. Wij hebben de juiste keuzes gemaakt om het Kanaalgebied te herontwikkelen op een manier die de inwoners ten goede komt”, aldus Rudi Vervoort.

More on