MolenWest: opening van het nieuwe tijdelijke project naast het Weststation

Overdekte ruimte voor sportactiviteiten, containers voor ludieke en creatieve activiteiten van buurtverenigingen voor jongeren, een fablab dat openstaat voor de buurtbewoners, een nieuwe wijkantenne van de gemeente: dat zijn de belangrijkste onderdelen van MolenWest - Square. Dit nieuwe tijdelijke project van 2.800 m2, een initiatief van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en de gemeente Molenbeek, is woensdag 16 september in de vooravond geopend door de autoriteiten van de gemeente en door de directeur van de MSI, Gilles Delforge.

Het project ligt op een terrein van 4.500 m2 op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Alphonse Vandenpeereboomstraat, net naast de ingang van het metrostation Weststation. Het Brussels Gewest heeft nog geen beslissing genomen over de definitieve bestemming van dit perceel. In afwachting daarvan hebben de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en de gemeente Molenbeek de handen ineengeslagen om dit terrein tijdelijk in gebruik te nemen voor een periode die momenteel voorzien is voor minstens drie jaar. Het doel is om tegemoet te komen aan de noden van de buurt, rond dit belangrijke transportknooppunt. Er is besloten om hier de ruimte tijdelijk in te richten zodat de verenigingen, actief in de buurt, hun activiteiten kunnen organiseren. Deze werden geselecteerd op basis van het programma van het Duurzame Wijkcontract 'Rondom Westpark' en de diagnose van het Stadsvernieuwingscontract 'Weststation' (SVC 3).

Concreet betekent dit:

  • De grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, eigenaar van het perceel, heeft het terrein vrijgemaakt.
  • De MSI organiseerde als onderdeel van zijn gedelegeerde opdracht van het Brussels Gewest een architectuurwedstrijd (gewonnen door 1010 Architecture & Urbanism) en financierde de inrichting van het terrein: de installatie van zes containers (verplaatsbaar en dus herbruikbaar), met elkaar verbonden door een reeks transparante lichte daken waarin en waaronder diverse activiteiten kunnen plaatsvinden; een woonunit voor de conciërge, aangesteld door de gemeente; de inrichting van de omgeving, beplanting en de openbare ruimte; de aanpassing van de afsluiting;  de toevoer van water, gas en elektriciteit; verlichting. De MSI kreeg de bouwvergunning eind januari 2020 en coördineerde de inrichtingswerken die plaatsvonden tussen maart en september 2020.
  • De gemeente Molenbeek sloot een overeenkomst af met het Brussels Gewest voor het beheer van de site tijdens het tijdelijke gebruik: ze wierf een conciërge aan en ze sloot overeenkomsten met zeven verenigingen die actief zijn in de buurt (zie de lijst en gegevens in de bijlage/hieronder).
  • Deze zeven verenigingen zullen overdag en tijdens schoolvakanties activiteiten op het terrein organiseren, zoals een huiswerkklas en sportieve en creatieve activiteiten (koken, hout bewerken,...) onder begeleiding van professionele opvoeders.

MolenWest - Square is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur (en meer, afhankelijk van de evenementen) in de Alphonse Vandenpeereboomstraat 193, 1080 Brussel.
Contact : molenwest@molenbeek.irisnet.be
Facebook : Molenwest

More on