MolenWest: plaatsing van containers

Vandaag werd een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van het tijdelijk project MolenWest, dat de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) co├Ârdineert in samenwerking met de gemeente Molenbeek.

De containers voor de activiteiten van de verenigingen zijn geplaatst op het terrein van het gewest net naast het Weststation, waarvan de MSI begin maart is gestart met de ontwikkeling.

Ter herinnering, het project MolenWest bestaat uit de inrichting van ruimtes voor sportactiviteiten, containers voor ludieke en creatieve activiteiten van lokale jongerenverenigingen en een fablab dat openstaat voor de buurtbewoners. Dit nieuwe tijdelijke project, een initiatief van de MSI en de gemeente Molenbeek, krijgt een plaats op een terrein dat eigendom is van het Brussels Gewest, naast een stuk braakland van de NMBS en Infrabel.

Dit gewestelijke terrein van 4.500 m2 ligt op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Alphonse Vandenpeereboomstraat. Het Brussels Gewest heeft nog geen beslissing genomen over de definitieve bestemming van dit perceel. In afwachting daarvan hebben de MSI en de gemeente Molenbeek de handen ineengeslagen om dit terrein tijdelijk in gebruik te nemen voor een periode die momenteel voorzien is voor drie jaar. Het doel is om tegemoet te komen aan de behoeften van de buurt die rond dit belangrijke transportknooppunt ligt. Er is besloten om hier tijdelijke ruimtes in te richten waar de verenigingen die actief zijn in de buurt hun activiteiten kunnen organiseren, op basis van het programma van het Duurzame Wijkcontract 'Rondom Westpark' en de diagnose van het Stadsvernieuwingscontract 'Weststation' (SVC 3).

More on