MSI koopt grootste deel van slachthuissite en zal ontwikkeling coördineren

De slachthuissite aan het kanaal in Anderlecht heeft een strategisch belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanwege zijn ligging, omvang (circa 9 hectare), activiteiten en historisch erfgoed.

Het Gewest, de gemeente Anderlecht, de historische eigenaar, en de nv Abattoir, de economische uitbater, delen al een tiental jaar gelijklopende ambities voor de ontwikkeling van deze site. Maar zoals Gilles Delforge, de directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), uitlegt: “Het bleek dat een nieuwe vastgoedstrategie en bijkomende expertise nodig waren om deze ambities te concretiseren en sommige ervan aan te sturen. Aangezien de MSI sinds 2016 actief is in de kanaalzone heeft ze uitstekende contacten aangeknoopt met de gemeentelijke autoriteiten en met de nv Abattoir. Bovendien heeft ze ervaring met de ontwikkeling van zeer uiteenlopende grootschalige stadsprojecten en gewestelijke voorzieningen. Daarom heeft de MSI voorgesteld om het grootste deel van de site te kopen en een coördinerende rol op zich te nemen bij de ontwikkeling. Die bestaat vooral uit de bouw van publieke woningen, de aanleg van een zwembad en de verbetering en opening van de openbare ruimte. Hierover waren de partners het al snel eens.”

Gilles Delforge preciseert: “De voorbije maanden sloten de verschillende partijen principeakkoorden, maar op 24 maart werd een belangrijke stap gezet. Op die datum stemde de gemeenteraad van Anderlecht in met de verkoop aan de MSI van het deel van de site waarvan de gemeente eigenaar is. De enige uitzondering is de grote historische hal van de slachthuizen, die in bezit blijft van de gemeente. Daarnaast zal de nv Abattoir aan de MSI de eigendom overdragen van een perceel aan het kanaal, dat voorzien is voor de bouw van publieke woningen en andere publieke programma’s, evenals de aanleg van een esplanade tussen het metrostation Delacroix en de Erasmus Hogeschool. Abattoir nv blijft eigenaar van een perceel aan de Bergensesteenweg, waar onder meer de Foodmet gevestigd is. En de onderneming krijgt een verlenging van de erfpacht tot 2088. Daardoor kan ze haar activiteiten op de slachthuissite op een kwaliteitsvolle manier ontwikkelen als centrum voor industriële en commerciële voeding.

“Op deze manier is een duurzaam publiek vastgoedbeheer door het gewest verzekerd”, onderstreept Gilles Delforge. “Maar de MSI zal de ontwikkeling van de site uiteraard in overleg met de nv Abattoir en de gemeente coördineren.” Dankzij de verlenging van de erfpacht kan de nv Abattoir starten met de bouw van het gebouw Manufakture (ateliers voor vleesversnijding en andere voedingsgerelateerde productieve activiteiten, bezoekersparking), met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op het dak van de Manufakture komt een openbaar zwembad. Het Gewest heeft een budget uitgetrokken om de structuur van het gebouw daartoe te versterken en de MSI kreeg de taak om de meest geschikte formule voor de bouw en de exploitatie van deze sportvoorziening te bepalen.

Minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet uitten onlangs hun vreugde over deze nieuwe start voor de slachthuizen.

More on