MSI krijgt bouwvergunning voor LE CHAT cartoon museum

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toekenning aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van een stedenbouwkundige vergunning bevestigd voor de bouw van het pand pand waarin LE CHAT cartoon museum onderdak zal vinden, op de site van het BIP, in de Koningsstraat in Brussel.

De MSI kreeg de opdracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om dit project uit te voeren en zal een hedendaags, moduleerbaar gebouw optrekken dat is ontworpen door de architect Pierre Hebbelinck op een perceel tussen het BIP en Bozar, waar het zichtbaar zal zijn vanaf het Paleizenplein (zie foto’s). Het gebouw van LE CHAT cartoon museum, een idee van Philippe Geluck, zal in totaal zo’n 4.000 m2 bruto-oppervlakte beslaan, verspreid over zeven verdiepingen, waarvan drie onder de grond. De MSI heeft erop toegezien dat de nieuwe constructie ook een betere toegang biedt tot de ondergrondse archeologische resten van het museumparcours van het Koudenbergpaleis en tevens extra ondergrondse opslagruimte creëert voor Bozar, met een directe toegang via de Henry Le Boeufzaal.

Nieuwe troef voor Brussel

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort is verheugd “over deze belangrijke stap naar de concretisering van een ambitieus cultureel project voor het Brussels Gewest, op een plaats vol geschiedenis, in het hart van een plek die populair is bij Brusselaars die houden van cultuur en erfgoed, evenals bij Belgische of buitenlandse bezoekers. LE CHAT cartoon museum zal een nieuwe troef voor Brussel zijn. Het is een mooie aanvulling op het ‘visitekaartje’ van het BIP – Huis van het Gewest, dat nu al plaats biedt aan de permanente tentoonstelling experience.brussels, de kantoren van visit.brussels, een grote interactieve maquette van gewest en diverse eenmalige en terugkerende evenementen, zoals de wekelijkse vergadering van de gewestregering.”

Pascal Smet, staatsecretaris voor Stedenbouw van het Brussels Gewest, verwelkomt het feit dat “LE CHAT cartoon museum Brussel nog aantrekkelijker zal maken en een einde zal maken aan een stadskanker. De projectleiders hebben blijk gegeven van creativiteit door een hedendaags ontwerp te passen in een historische omgeving. Deze gedurfde architecturale keuze valoriseert het werk van Philippe Geluck, die al sinds lang een ambassadeur van Brussel in het buitenland is.”

Optimale en gedeelde interventie

Gilles Delforge, directeur van de MSI, legt uit dat de MSI “gezien de ingesloten ligging van het toekomstige gebouw, veel overleg heeft gepleegd met de culturele instellingen ernaast, maar ook met de vzw Kunstberg, Monumenten en Landschappen, visit.brussels, enz. Het gebouw dat de MSI zal optrekken bevindt zich op een soort ‘kruispunt’ tussen het Koudenbergpaleis en Bozar. Daarom is er vanaf het begin veel samenspraak geweest met hen om ervoor te zorgen dat de ingreep van de MSI in deze zeer specifieke locatie optimaal is en dat zij hiervan ook voordeel hebben. Ik ben heel tevreden over het resultaat, want bepaalde ruimtes van dit nieuwe gebouw zullen ten goede komen aan het Koudenbergpaleis en aan Bozar.”

Philippe Geluck is “blij en opgelucht dat deze stap genomen is! Ik kijk er met veel ongeduld naar uit naar de voltooiing van dit mooie project (waarvan ik het idee heb gelanceerd in 2008), zodat ik mijn liefde voor humoristische tekeningen, vrijheid van meningsuiting en cultuur, in de breedste en populairste betekenis van het woord, kan delen met het publiek. Ik bedank nogmaals de sponsors, mecenassen en partners die het mogelijk maken om ons deel van de financiering op ons te nemen, voor hun geduld en hun loyaliteit. Ik weet zeker dat er nog veel anderen zullen volgen zodra het gebouw uit de grond begint te verrijzen.”

De MSI zal de buitenschil van het gebouw optrekken, terwijl Philippe Geluck de volledige inrichting van zijn museum zal financieren, met de steun van zijn mecenassen en privésponsors. Bozar financiert de werken die nodig zijn om de opslagruimte in de kelders te creëren.

De MSI hoopt de bouwwerken te starten in midden 2021 en eind 2023 te voltooien. Daarna zal het team van Philippe Geluck zorgen voor de inrichting van LE CHAT cartoon museum. De opening is gepland in 2024.

More on