MSI krijgt taak om Brussels Huis van het Autisme te integreren in Usquare.brussels

Vandaag zette de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort het licht op groen voor de vestiging van het geplande Autismehuis in volle stad, op de site van de voormalige kazerne van de oude kazerne Fritz Toussaint in Elsene. Het project is toevertrouwd aan de MSI die als opdracht meekrijgt het Huis van het Autisme in te richten als deel van de nieuwe wijk Usquare.brussels.

De uitvoerbaarheidsstudie is uitgevoerd door het onderzoekscentrum ACTE van de ULB aan de hand van een participatieve methodologie waarbij betrokken belanghebbenden zoals verenigingen, mensen met een autismespectrum¬stoornis zelf, hun gezinnen, de medische en beroepssector e.d. een grote bijdrage hebben geleverd. Het Brussels Huis van het Autisme kreeg drie prioritaire opdrachten: Begeleiding en ondersteuning, Opleiding, Recreatie en ontmoetingen.

Bij de ontwikkeling van Usquare.brussels dient zich een unieke kans aan voor de vestiging van het Brussels Huis van het Autisme. Het is een locatie die uitstekend lijkt te beantwoorden aan de verwachtingen van de sector zoals die zijn geformuleerd tijdens de uitvoerbaarheidsstudie. Dit project komt ook tegemoet aan de wens van de Regering en de Gemeenschapscommissies om een inclusiever gehandicaptenbeleid te voeren.

De voorgestelde site bevindt zich op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat. Recht ertegenover komt een grote groene ruimte. Dit project kan zorgen voor een echte interactie met de andere actoren op de site.

Op de vooropgestelde locatie staat vandaag een te renoveren gebouwengeheel met een totale bovengrondse vloeroppervlakte van ongeveer 1.035 m².

Weldra wordt een projectleider aangesteld die de opdracht krijgt het hele project leven in te blazen aan de hand van een gefaseerde planning voor de verschillende te programmeren opdrachten.

Hiermee bevestigen Minister-President Rudi Vervoort en zijn regeringspartners hun gezamenlijke wil om vaart te maken met de verwezenlijking van het Brussels Huis van het Autisme.
“Door de beschikbare ruimte en de ligging van de gebouwen kunnen we hier een ontmoetings- en verbindingsplek creëren in een aangename, niet medische omgeving. De band met de universiteiten zal hier sterker worden maar we gaan evenzeer werken aan synergieën met alle andere gebruikers van de site”, aldus Minister-President Rudi Vervoort. “We sturen in dit dossier resoluut aan op een inclusieve en daadkrachtige aanpak en op een grote zichtbaarheid van het project. Het is onze ambitie om Autisme een plaats te geven midden in de stad”, aldus nog Rudi Vervoort.

More on