MSI ontvangt 59 kandidaturen voor ontwerp brandweerkazerne en wijksportvoorziening

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ontving 59 kandidaturen na de publicatie begin november van een Europese openbare aanbesteding voor de selectie van een multidisciplinair team voor het ontwerp en de begeleiding van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, aangevuld met een sportvoorziening die openstaat voor de wijk.

Het Brussels Gewest zal dit pand bouwen op de Bergensesteenweg 409, tussen het kanaal en de Bergensesteenweg in Anderlecht. De MSI plant de opening in 2024.

De selectieprocedure verloopt in twee fasen. De eerste fase is een 'selectiefase', waarin de MSI maximaal 3 tot 5 kandidaten zal overhouden, die uitgenodigd worden om een voorontwerp in te dienen. De tweede fase is een 'benoemingsfase', waarin de MSI in samenwerking met de DBDMH en de Gemeente en op basis van de voorontwerpen zal beslissen welke kandidaat de opdracht krijgt.

Meer informatie hier.

More on