MSI organiseert inspraaktraject voor inrichting van openbare ruimte Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) vroeg omwonenden, initiatiefnemers van tijdelijke projecten en studenten van de voormalige Fritz Toussaintkazerne, op de hoek van de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan in Elsene, om mee te denken over de herinrichting van de 18.000 m2 openbare ruimte die er beschikbaar is. De MSI kreeg de taak om de reconversie van de kazerne (project Usquare.brussels) te coördineren. Het wil buurtbewoners, ‘See Users’ en studenten betrekken bij de inrichting van deze ruimte voorafgaand aan de gebruikelijke wettelijke informatie- en overlegfase tijdens de indieningsperiode van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning.

Twee workshops vonden online plaats: half december met een dertigtal ‘See Users’ en op 14 januari met een veertigtal omwonenden, studenten en werknemers van de VUB en de ULB. Tijdens deze eerste bijeenkomsten werd een voorontwerp van de openbare ruimte gepresenteerd door de architecten-stedenbouwkundigen van het bureau  Anyoji-Beltrando, dat de MSI eind 2019 selecteerde om de inrichting van de openbare ruimte van Usquare.brussels te ontwerpen en te begeleiden (lees hier meer). Daarna antwoordden de teams van de MSI en Anyoji-Beltrando op vragen van de deelnemers en ze verzamelden hun opmerkingen en suggesties.

Gilles Delforge, directeur van de MSI, onderstreept: “Voor de MSI was het geen optie om te starten met de inrichting van de openbare ruimte zonder eerst te luisteren naar de opmerkingen en suggesties van omwonenden, ‘See Users’, studenten en personeelsleden van de VUB en de ULB. Zij zijn tenslotte de toekomstige gebruikers van Usquare.brussels als de reconversie van de oude kazerne is voltooid. Dit inspraaktraject vloeit voort uit onze wens om te innoveren en om alle stakeholders te betrekken bij de manier waarop de MSI grootschalige projecten voor nieuwe stadsdelen en nieuwe gewestelijke voorzieningen in het Brussels Gewest aanpakt.”

De MSI zal de komende maanden nog meer participatieve workshops organiseren met de deelnemers aan de eerste twee bijeenkomsten die hebben aangegeven dat zij tijd willen vrijmaken om een actieve bijdrage te leveren aan dit traject.

De inrichting van de openbare ruimte is een belangrijkste stap voor Usquare.brussels, omdat die een impact zal hebben op de specifieke sfeer in de toekomstige nieuwe wijk, de levenskwaliteit en de samenhang tussen de toekomstige onderdelen: gezinswoningen, voorzieningen voor academische, ondernemingen en innovatie, studentenwoningen en deel- en buurtdiensten.

More on