MSI realiseert een nieuwe brandweerkazerne voor de DBDMH met sportvoorziening die openstaat voor de buurt

Op het gezamenlijke voorstel van de Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en de Minister-President heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze donderdag ingestemd met het gemengde ontwikkelingsproject voor de Bergensesteenweg 409, tussen het kanaal en de Bergensesteenweg in Anderlecht. Het project bestaat uit de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, de verhuizing van enkele logistieke diensten van de DBDMH en het creëren van een gemeenschappelijke sportvoorziening, onafhankelijk van de kazerne, voor de DBDMH en de buurtbewoners.

De Staatssecretaris en de Minister-President benadrukken: “Het gewest heeft de ambitie om op deze plaats een voorziening te realiseren die enerzijds de brandweer in staat stelt om haar opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren en die anderzijds een nieuwe voorziening creëert voor de Kuregemwijk die openstaat voor de stad en voor de bewoners en de gebruikers van de wijk. Het project gaat uit van drie principes:

Een: de modernisering van de kazernes van de DBDMH binnen het Brussels Gewest, zodat deze optimaal beantwoorden aan de huidige comfortnormen van de medewerkers en de duurzaamheidsnormen van gebouwen.

Twee: de dynamiek die voortvloeit uit de diversiteit van functies die het Kanaalplan voorstaat en het invullen van de behoeften die naar boven kwamen bij de uitwerking van het Stadsvernieuwingscontract.

Drie: het streven om de beschikbare gronden en financiële middelen te optimaliseren.”

Om dit project te concretiseren heeft de gewestregering aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) een opdracht gedelegeerd om:

  • voorbereidende studies te starten en uit te voeren;
  • de ontwerpopdracht te starten en te begeleiden tot aan de indiening van de vergunningaanvraag;
  • de financiële en juridische constructies te definiëren voor de volgende fasen (dossier van de aanbesteding en de werken). 

 

Het project voor de nieuwbouw bedraagt ongeveer 5.600 m² bruto, waarvan ongeveer 1.000 m² voor de sportvoorziening. En het totale budget (studies en werken) wordt op dit moment geschat op 16,5 miljoen euro incl. btw, waarvan 3 miljoen voor de sportvoorziening. De bestaande gebouwen worden in afwachting van het definitieve project voorlopig gebruikt door een verenigingsproject en door de DBDMH.

Een project dat mogelijk werd gemaakt
door de samenwerking tussen het Brussels Gewest en de betrokken partijen

De site aan de Bergensesteenweg 409 is sinds 7 november 2018 eigendom van de DBDMH. Hier komt de Voorpost van de Brandweerdienst (VOPO) die nu gevestigd is in een gebouw aan de Bergensesteenweg 627, waarvan de renovatie zeer hoge kosten zouden meebrengen. Het toekomstige gebouw zal ook plaats bieden aan de logistieke diensten die nu gevestigd zijn in de stafkazerne in Helihaven (maskerlabo en linnenkamer), zodat meer comfort en efficiëntie geboden kan worden en meer plaats vrijkomt in de overbelaste Helihaven.

Meteen na de aankoop van de site kreeg de MSI de opdracht om een programma te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van de DBDMH en dat de eventuele andere mogelijkheden analyseert. Dit programma is onder de voogdij van de kabinetten van de Staatssecretaris en de Minister-President uitgewerkt in nauwe samenwerking met de DBDMH, de Bouwmeester, urban.brussels, perspective.brussels, de gemeente Anderlecht, Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel.

Een project dat openstaat voor de buurt

De Staatssecretaris en de Minister-President lichten toe: “De definitie van dit programma is vertrokken vanuit de overeenstemming tussen de behoeften van de DBDMH en de buurt. Dat heeft geleid tot het streven naar een gedeeld gebruik van de ruimtes, zodat deze site en de publieke middelen zo goed mogelijk worden benut. Zo zal er naast een privéfitnesszaal voor de DBDMH ook een grotere sportzaal komen, die onafhankelijk staat van de kazerne en toegankelijk is voor gebruik door de wijk en de DBDMH. Het project laat zien dat de brandweer een kazerne wil creëren die openstaat voor de stad en die een bijdrage levert aan de herontwikkeling van de Kuregemwijk.”

More on