MSI selecteert 5 teams voor het ontwerp van de nieuwe zaal van Magasin 4

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft in samenspraak met Brussel-Stad en de Brusselse bouwmeester 5 teams geselecteerd uit de 46 kandidaten die een dossier indienden na de oproep tot interesse die werd gelanceerd in november 2020 voor het ontwerp van de nieuwe concertzaal van Magasin 4.

De volgende 5 multidisciplinaire architectenteams zijn uitgenodigd om een ontwerp in te dienen voor deze nieuwe culturele voorziening, die Brussel-Stad onder begeleiding van de MSI zal bouwen op een terrein op de hoek van de Havenlaan en de Stapelhuisstraat, vlakbij Thurn & Taxis: 
- Karbone architecture et urbanisme (Brussel)
- Zed architects (Mechelen)
- Czvek Rigby - Laura Muyldermans (Brussel)
- Studio d’architecture Muoto (Parijs)
- Central (Brussel)

Eind 2020 werd een akkoord gesloten tussen Brussel-Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Haven van Brussel en de MSI om de concertzaal voor alternatieve punk-rockmuziek een duurzame locatie te geven. Het akkoord tussen de partners bevat een aantal elementen: een concessie tussen de Haven van Brussel en Brussel-Stad voor het terrein; de financiering van het geplande gebouw van Magasin 4 binnen het stadsvernieuwingscontract 1 Citroën-Vergote; en een overeenkomst tussen Brussel-Stad en de MSI, die zal optreden als opdrachtgever voor de bouw van de nieuwe concertzaal.