MSI zoekt een coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor het beheer en de activering van de overgangsperiode van het project Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een overheidsopdracht voor de benoeming van een coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor het beheer en de activering van de overgangsperiode van het project Usquare.brussels op de site van de voormalige Kazerne van Elsene.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) wil de voltooiing van de eerste grote fase van de werken aangrijpen om een nieuw project van voorlopig beheer op de site uit te rollen. Nadat het 1e project van tijdelijke invulling (onder de naam See U) - dat tussen april 2019 en augustus 2022 plaatsvond - ten einde liep, werd er heel wat werk verzet. Dat zal tegen de zomer van 2024 worden afgerond. Het gaat voornamelijk om :

  • de volledige reconversie van de gebouwen A, A’, B, C’, C en C’’ langs de Generaal Jacqueslaan. Hierin wordt de nieuwe cluster van academische activiteiten van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ondergebracht;
  • bodemsanering en verwijderen van asbest uit alle gebouwen op de site;
  • afbraakwerken zodat er plaats vrijkomt om er op termijn de nieuwe openbare tuin aan te leggen en 2 nieuwe toegangen tot de site te voorzien;
  • de ontmanteling van de telecommunicatiemast ASTRID;
  • volledig herstel van het net voor wateraanvoer en van het rioleringsstelsel, en de verwezenlijking van de infrastructuur voor geïntegreerd regenwaterbeheer op de site;
  • de aanleg van 3 velden met geothermische sondes, van alle leidingen van het nieuwe warmte- en koelingsnet en de bouw van een nieuwe centrale stookruimte.

De voltooiing van die werkzaamheden betekent dat er voor de MSI (eigenaar van de site) een nieuwe periode van voorlopig beheer van de Usquare.brussels site kan aanvatten. Met uitzondering van de reconversie van de Clos des mariés tot sociale woningen worden er vóór begin 2027 geen grote werven opgestart. De MSI zou dan ook in overleg met de ULB en de VUB (de universiteiten) en met de Gemeente Elsene een opdrachtnemer (coördinatieteam).Gedurende deze periode van bijna 3 jaar wil de MSI een beroep doen op een coördinatieteam voor het beheer en de activatie van 6 gebouwen (+/- 9.000 m² bruto) en buitenruimtes. Naast deze ruimtes die tijdelijk kunnen worden gebruikt, zullen het academisch activiteitencentrum (10.000 m²) en het FabLab (6.000 m²) van de universiteiten (ULB en VUB) volledig actief zijn en een grote universitaire gemeenschap verwelkomen. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit tijdelijk beheer is het tot stand brengen van rijke en vruchtbare interacties tussen de verschillende doelgroepen (inwoners van de tijdelijke bezetting, omwonenden en de universitaire gemeenschap).

Het bijzonder bestek kunt u downloaden via deze link : https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6876e37c-644a-43d5-b907-0c459725ae41/general

De deadline voor het indienen van een offerte is donderdag 11 april vóór 11.00 uur.

Locatiebezoeken zijn mogelijk (zie de voorwaarden in het bijzonder bestek)

/!\ Deze aanbesteding heeft geen betrekking op initiatiefnemers van projecten of activiteiten die een ruimte op de site wensen te verkrijgen. Binnenkort zal er een specifieke oproep van blijken van belangstelling (OBB) worden gepubliceerd om deze aanvragen te verzamelen.