MSI zoekt een coördinator voor het tijdelijk gebruik van de site Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde vrijdag een overheidsopdracht voor de coördinatie, de dynamisering en het tijdelijke gebruik van de voormalige rijkswachtschool, op de hoek van de Kroonlaan en de Generaal Jacqueslaan in Elsene.

De opdracht is voorzien voor ongeveer drie jaar, de periode waarin de MSI de concrete realisatie van het project Usquare.brussels voorbereidt en waarin diverse procedures zullen lopen, onder meer voor de stedenbouw en de aanbesteding van de werken. De site is nu nog afgesloten met een muur, maar op termijn zal die naar vier kanten worden geopend en een volledige reconversie ondergaan, met aangename openbare ruimtes, woningen, buurtvoorzieningen, universitaire faciliteiten en woningen voor studenten (meer informatie: www.usquare.brussels). Het gewest, de universiteiten en de gemeente Elsene willen deze voorbereidende fase, waarin er geen grote werken op de site zijn gepland, benutten om er een tijdelijk project te ontwikkelen.

Naast deze aanbesteding voor de selectie van de coördinator voor het tijdelijk gebruik van zo’n 25.000 m2 zal de MSI binnenkort ook een oproep publiceren voor het indienen van blijken van belangstelling voor de ontwikkeling van een project van tijdelijk gebruik of van een eenmalige activiteit in een deel van de kazerne.

De dienstverlener die zal worden geselecteerd voor de coördinatie van het tijdelijk gebruik van de site krijgt onder meer de volgende opdrachten:

  • coördinatie en ondersteuning van de diverse projecten die voortvloeien uit de oproep voor blijken van belangstelling en andere operaties op de site, met oog voor de globale coherentie van het tijdelijk gebruik;
  • prospectie van andere tijdelijke activiteiten waarvan de sociale, culturele, economische en publieke aspecten complementair zijn en die een meerwaarde zijn voor de wijk en de bewoners;
  • het hele jaar door projecten en eenmalige activiteiten voorstellen in de gebouwen en in de open lucht;
  • buurtbewoners informeren;
  • eventuele overlast zo veel mogelijk beperken;
  • toezien op de netheid en de veiligheid;
  • administratieve, boekhoudkundige, technische en logistieke opvolging van de perimeter en van de opdracht;
  • etc.

De uiterste datum voor het ontvangst van de offertes is 13 juin 2018 om 11u.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar via deze link.

More on