Oproep aan ontwerpers voor het gewestelijk richtplan ‘Weststation’

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de aankondiging gepubliceerd van een opdracht bestaande uit twee delen: ten eerste de uitwerking van een gewestelijk richtplan voor het gebied ‘Weststation’, met bijbehorende milieueffectenbeoordeling en verordeningen; ten tweede de begeleiding van de uitvoering op lange termijn (projecten voor openbare ruimten, vastgoedprojecten, transitiebeheer van de site, artistieke projecten …).
 
Dit richtplan wordt het stedenbouwkundige kader voor de uitwerking en verwezenlijking van de verschillende elementen van het programma. Daarnaast heeft het plan tot doel om, via het landschap en de openbare ruimte, een nieuwe samenhang op de site tot stand te brengen en om de site gaandeweg open te werken naar de omliggende wijken en naar de stad als geheel. Het wil tevens toonaangevend zijn op het vlak van duurzaamheid in de ruimste zin.

De uiterlijke datum voor de ontvangst van de deelnameaanvragen is 20 september (voor 11 uur). Lees meer

More on