Oproep tot blijken van belangstelling

In het kader van haar uitbreiding is de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), naamloze vennootschap van publiek recht, op zoek naar nieuwe kantoren om haar activiteiten in onder te brengen.

Om te voldoen aan haar behoeften, lanceert de MSI een oproep tot blijken van belangstelling bij de actoren van de Brusselse kantoormarkt.

Hierbij vindt u een beschrijving van de behoeften van de MSI.

Indien u beschikt over een portefeuille van vastgoederen die voldoen aan deze behoeften, dan vragen wij u om uw voorstellen uiterlijk 16 december aan ons te bezorgen.

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat alleen vastgoederen die beantwoorden aan alle punten van de bijgevoegde beschrijving kunnen worden voorgesteld en in overweging worden genomen voor de vergelijking van de offertes.

Alle vragen om bijkomende inlichtingen dienen te gebeuren per mail op het adres: a.verstraeten@saf-mvv.be