Pascal Sac

Pascal Sac, onze communicatieadviseur, collega en vriend, is ons op 25 juli geheel onverwacht ontvallen.

Het nieuws van zijn dood ging als een schokgolf door het kleine team van de MSI-medewerkers waarin hij een bijzondere en heel eigen plaats innam. Dat we dit droeve nieuws in volle vakantieperiode vernamen, maakte de verslagenheid des te groter. Nu we vandaag weer allemaal samen zijn, sijpelt de werkelijke omvang van dit verlies echt binnen.

Pascal was er vanaf de oprichting van de MSI bij. Na een rijkelijk gevulde carrière als briljant journalist en groot kenner van de Brusselse politiek groeide hij uit tot specialist institutionele communicatie en territoriale marketing. Bij de MSI timmerde hij geduldig maar obstinaat aan het imago dat de maatschappij vandaag uitstraalt: sober, coherent, professioneel, gericht op het algemeen belang en met respect voor iedereen. Veeleisend, voorzichtig, met een voorliefde voor dialoog met de partners, maar afkerig van goedkope publiciteitsstunts doorspekte hij de communicatie rond onze projecten met zijn positieve en scherpzinnige visie. Nu hij vandaag niet langer onder ons is, dringt het door dat hij diezelfde veeleisende en strenge normen ook aan ons doorgaf en dat wij het imago dat hij de maatschappij schonk ongemerkt hebben overgenomen. Een mooiere erfenis kan je niet bedenken. Hiervoor, voor de jaarlijkse appeloogst die hij met iedereen deelde en voor al die mooie momenten, dankjewel!

Ons medeleven gaat uit naar zijn partner, familie, vrienden en iedereen die van hem hield.