Start van de werken aan tijdelijk project MolenWest

Minder dan een maand na de aankondiging dat de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, start de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) met de werken voor de inrichting van het terrein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vlak naast het Weststation dat bestemd is voor het tijdelijk project MolenWest.

Ter herinnering, het project MolenWest bestaat uit de inrichting van ruimtes voor sportactiviteiten, containers voor ludieke en creatieve activiteiten van lokale jongerenverenigingen en een fablab dat openstaat voor de buurtbewoners. Dit nieuwe tijdelijke project, een initiatief van de MSI en de gemeente Molenbeek, krijgt een plaats op een terrein dat eigendom is van het Brussels Gewest, naast een stuk braakland van de NMBS en Infrabel.

Dit gewestelijke terrein van 4.500 m2 ligt op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Alphonse Vandenpeereboomstraat. Het Brussels Gewest heeft nog geen beslissing genomen over de definitieve bestemming van dit perceel. In afwachting daarvan hebben de MSI en de gemeente Molenbeek de handen ineengeslagen om dit terrein tijdelijk in gebruik te nemen voor een periode die momenteel voorzien is voor drie jaar. Het doel is om tegemoet te komen aan de behoeften van de buurt die rond dit belangrijke transportknooppunt ligt. Er is besloten om hier tijdelijke ruimtes in te richten waar de verenigingen die actief zijn in de buurt hun activiteiten kunnen organiseren, op basis van het programma van het Duurzame Wijkcontract 'Rondom Westpark' en de diagnose van het Stadsvernieuwingscontract 'Weststation' (SVC 3).

More on