Stichting Kanal organiseert de eerste tentoonstelling van Cultuurpool Citroën in mei 2018

De Stichting Kanal(*) werd opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het project van de Cultuurpool Citroën in goede banen te leiden. Dat behelst de reconversie van de Citroëngarage aan het IJzerplein in een gewestelijke cultuurpool, waar onder meer een museum voor moderne en hedendaagse kunst en de Stichting CIVA (gewestelijk architectuurcentrum) onderdak zullen vinden.

De Stichting Kanal wil alle vormen van artistieke creativiteit promoten en verspreiden: plastische kunsten, design, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie of theater. Ook welkom zijn onderzoek, studies en activiteiten die leiden tot een beter inzicht in hedendaagse kunst.

In de aanloopfase naar de toekomstige cultuurpool – waarvoor nu een architectuurwedstrijd loopt – organiseert de Stichting Kanal een jaar lang een cultureel programma in samenwerking met het Centre Pompidou (de structurele partner van het gehele project). Dit culturele jaar loopt van mei 2018 tot juni 2019 in de garage aan het IJzerplein, voordat de werken voor de renovatie en de herbestemming van het gebouw starten.

(*) Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2017.

More on