ULB en MSI lanceren overheidsopdracht voor eerste renovaties, restauraties en transformaties van gebouwen van Usquare.brussels

De Université libre de Bruxelles (ULB) – in naam van de twee universiteiten die betrokken zijn in het project Usquare.brussels, de ULB en de VUB – en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerden een Europese openbare aanbesteding voor algemene aannemerswerken voor de eerste renovaties, restauraties en transformaties van de gebouwen.

Deze eerste fase in de herontwikkeling van de site betreft onder meer:

  • de renovatie, restauratie, transformatie en herbestemming van de gebouwen aan de voorkant van de Generaal Jacqueslaan en op de hoek van de Kroonlaan in een innovatief universitair centrum met universitaire voorzieningen en woningen voor onderzoekers.
  • de renovatie en reconversie van de oude manege (die diende voor de opleiding van de bereden politie van de rijkswachtschool) in een hal voor duurzame voeding.

 

Deze dubbele operatie heeft betrekking op een totale oppervlakte van 10.000 m² en maakt deel uit van het overkoepelende project voor de reconversie van de oude rijkswachtschool, mogelijk gemaakt door een financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een cofinanciering van het Brussels Gewest, en laureaat van het gewestelijke label BeExemplary. De operatie zal bijdragen aan het in ere herstellen van het erfgoed van de site en de economische circulaire strategie, twee belangrijke krachtlijnen in de ontwikkeling van Usquare.brussels.

De procedures voor de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning zijn afgerond. De universiteiten en de MSI hopen de werken te starten in oktober 2021. De gebouwen moeten klaar zijn voor bewoning tegen eind 2023.

 

Ambitieus architecturaal project

De vereniging evr-architecten – BC Architects – Callebaut Architecten – VK Engineering won de oproep aan ontwerpers die de ULB in 2018 uitschreef door in klare architecturale lijnen uiting te geven aan de programmatische en stedenbouwkundige ambities van de actoren die deelnemen aan de herontwikkeling van de site. De universiteiten ondersteunden het onderzoek naar nieuwe bouwbenaderingen van de ontwerpers met de competenties waarover zij intern beschikken op het vlak van zowel hernieuwbare energie als circulaire economie.

More on