Usquare.brussels: het Gewest reikt twee stedenbouwkundige vergunningen uit aan de MSI en aan de universiteiten VUB en ULB

Usquare.brussels, het herontwikkelingsprogramma voor de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene, heeft een belangrijke kaap gerond: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft net de stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt voor de eerste twee herbestemmingsoperaties van emblematische gebouwen op de site.

  • De eerste vergunning is uitgereikt aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) voor de renovatie en reconversie van de voormalige manege (waar de bereden politie van de rijkswachtschool oefende) tot een hal voor duurzame voeding.
  • De tweede vergunning werd uitgereikt aan de universiteiten VUB en ULB voor de renovatie en herbestemming van de gebouwen aan de Generaal Jacqueslaan tot universitaire voorzieningen en woningen voor onderzoekers.

Deze beide operaties maken deel uit van het globale reconversieproject van de vroegere rijkswachtschool, dat gecoördineerd wordt door de MSI. Ze dragen bij tot de herwaardering van het erfgoed op de site en tot de strategie inzake circulaire economie, twee essentiële elementen bij de ontwikkeling van Usquare.brussels.

Bovenop de budgetten die worden vrijgemaakt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door de universiteiten VUB en ULB ontvangen deze twee projecten ook aanzienlijke steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), die in gelijke mate gefinancierd wordt door de Europese Unie en het Brussels Gewest:

  • 1.391.398,10 euro voor de reconversie van de manege
  • 9.033.200,00 euro voor de reconversie van de gebouwen aan de Generaal Jacqueslaan.

 

De uitreiking van de beide stedenbouwkundige vergunningen is daarmee een eerste mijlpaal in de ontwikkeling van de kazernesite. Met Usquare.brussels koestert het Brussels Gewest de ambitie hier een multifunctionele voorbeeldwijk tot ontplooiing te brengen, niet enkel op technisch vlak (circulaire economie, energieprestaties, erfgoed e.d.), maar ook op samenlevingsniveau. Vermeldenswaard is ook dat jaarlijks 3.000 ton CO2 bespaard zal worden dankzij de werken gefinancierd door het EFRO-programma.

De universitaire pool wordt sterk vernieuwend en voorziet in: een internationaal onderzoekscentrum: het eerste instituut voor geavanceerde studies in België (bestemd voor internationale onderzoekers); een ruimte voor ‘Citizen and Participative Science’; een internationaal ontmoetingscentrum; een interuniversitair onderzoekscentrum voor ‘Urban Research’.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “De rol van het EFRO is eens te meer cruciaal voor de territoriale herontwikkelingsstrategie in Brussel, omdat het de financiering van de eerste herontwikkelingsfase van de kazernesite mogelijk maakt, met zijn sterke aanwezigheid van universitaire, deel- en collectieve voorzieningen.  Het is onze ambitie om een historisch gesloten en ommuurde site om te vormen tot een open en gemengde nieuwe wijk met sterke universitaire en internationale inslag die tegelijk duurzaam en vernieuwend is. Deze dynamische, gezellige plek moet tegemoetkomen aan de behoeften van de Brusselaars en zeker ook van de omwonenden, en tegelijk plaats bieden aan een ambitieus grootschalig project waar de VUB en ULB samen de schouders onder hebben gezet.”

Pascal Smet, staatssecretaris voor het Brussels Gewest bevoegd voor Stedenbouw: "Met de toekenning van deze vergunningen helpen we de transformatie van onze stad vooruit. Op het terrein van de voormalige kazerne ontwikkelt zich een nieuw leven. Met de bouw van woningen, een universitair onderzoekscentrum en een voedingshal tonen we het belang van gemengde functionaliteit aan. Net als bij het tijdelijke project, See U, dat een groot succes is."

Gilles Delforge, directeur van de MSI: “Met de uitreiking van deze beide vergunningen kan de operationele ontwikkeling van Usquare.brussels zeer concreet en met grote zichtbaarheid voor het grote publiek worden ingezet. Het begin van de reconversiewerken aan de manege is gepland tegen de herfst 2021. Zonder het emblematisch aspect van het gebouw te wijzigen, gaat de MSI eerst de gesloten ruwbouw restaureren om vervolgens de werken uit te voeren die de exploitatie van de voedingshal mogelijk maken. Deze hal moet uitgroeien tot één van de meest opvallende programma’s van Usquare.brussels, als deelvoorziening die haar nut voor de bewoners van de omringende wijken zal bewijzen.”

Annemie Schaus, rector van ULB, onderstreept de internationale dimensie en de voorbeeldfunctie die het project van de twee Brusselse universiteiten nastreeft: "Op de site van Usquare.brussels concretiseren de ULB en de VUB hun dynamisch partnerschap ten dienste van Brussel en zijn inwoners. Dankzij de steun van het EFRO zullen onze twee universiteiten daar onderzoekscentra ontwikkelen die zich richten op het vraagstuk van de duurzame ontwikkeling, waardoor het mogelijk wordt concreet in te spelen op de uitdagingen die zich voordoen in de stedelijke omgeving, met name in Brussel. We zullen ook enkele honderden internationale studenten verwelkomen op deze site, waardoor het een centrum van welkome en culturele diversiteit wordt.”

Caroline Pauwels, rector van de VUB: “We zijn geweldig blij met deze vergunningen. Met Usquare.brussels willen we duurzaam muren slopen. Tussen onderzoekers en studenten van VUB, ULB en van over de hele wereld, maar ook lokaal, tussen de universiteiten en de bewoners van de wijk. Het is onze ambitie om van Usquare.brussels een verbindende universiteitswijk te maken. Met de geplande woningen voor studenten, onderzoekers en gastdocenten willen we Usquare.brussels uitbouwen tot een internationale hub, waar onderzoekers elkaar in een stimulerende omgeving kunnen ontmoeten. Met deze vergunningen kunnen wij weer een volgende stap zetten om deze ambitie waar te maken.”

More on