Usquare.brussels: lancering van een overheidsopdracht voor de bouw van studentenwoningen

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft een overheidsopdracht gepubliceerd voor de bouw van ongeveer 480 studentenwoningen op het terrein van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene. Deze aanbesteding wordt uitgeschreven in samenwerking met de universiteiten VUB en ULB, die de verhuur van de koten voor betaalbaar sociaal tarief op zich zullen nemen. Dit is een belangrijke stap voor Usquare.brussels, het reconversieprogramma van de voormalige rijkswachtkazerne in een nieuwe wijk met ook gezinswoningen, universiteitsgebouwen, een voedingshal en buurtvoorzieningen.

De aanbesteding voor de studentenwoningen geeft betrekking op vier bestaande gebouwen op het terrein, waarvan er drie grondig gerenoveerd en één heropgebouwd worden. Het gaat in totaal om een bruto oppervlakte van ongeveer 20.000 m². Er zal ook plaats zijn voor:

  • gebruiksfuncties voor de circa 480 studentenkamers zoals gedeelde polyvalente ruimtes, een fietsenstalling, wasserette en woning voor de conciërge;
  • het herinrichten, opknappen en renoveren en/of bouwen van een auditorium met bijbehorende functies (regie, foyer) in de ruimte waar nu Kinograph is gevestigd. De universiteiten zullen deze functie van buurtbioscoop behouden om het auditorium te gebruiken buiten de lesuren, waardoor deze pijler van het tijdelijke project See U kan voortbestaan;
  • het bouwen en ter beschikking stellen van gebouwen met platte daken voor stadslandbouw en bijbehorende inrichtingen (lift, reling, opvang en afvoer van water);
  • handelsruimtes waarvan de toewijzing zal worden begeleid door de MSI, zodat deze zo goed mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de wijk, vanuit publiek standpunt gezien;
  • technische ruimtes en opslagruimtes.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is verheugd over “de lancering van deze aanbesteding, want deze vormt een zeer belangrijke stap in het reconversieproces van de oude kazerne in een nieuwe diverse wijk. Deze betaalbare studentenwoningen zullen beschikbaar zijn in 2026 en komen te liggen naast de gezinswoningen die we bewust 100% openbaar hebben gehouden. Ze vormen een essentieel onderdeel van deze toekomstige nieuwe Brusselse wijk. De uitstekende samenwerking tussen de MSI, de VUB en de ULB sinds de aankoop van deze site door het Gewest zal zich de komende jaren vertalen in de lancering van een aantal grootschalige werven die voortvloeien uit de ambitie van het Gewest om met Usquare.brussels een nieuwe plaats te bieden aan de Brusselaars waar ze kunnen leven, studeren, werken en ontspannen. De uitstraling hiervan zal tot ver over de grenzen van het Gewest gaan.”

Gilles Delforge, directeur van de MSI, onderstreept dat “de MSI, VUB en ULB, die deze aanbesteding samen uitschrijven, wensen dat deze toekomstige studentenkamers, waarvan de verhuur zal gebeuren door de universiteiten, zullen worden verhuurd voor een sociaal tarief dat betaalbaar is voor de doelgroep. Om het openbaar beheer van deze site op lange termijn te behouden, zal het Gewest als eigenaar het erfpacht op de nieuwe en gerenoveerde gebouwen overdragen voor een termijn van 30 jaar. De toekomstige opdrachtnemer zal zorgen voor het ontwerp; de ingrijpende renovatie van drie gebouwen en de afbraak/wederopbouw van het vierde gebouw; en de terbeschikkingstelling van deze vier gebouwen aan de universiteiten en het onderhoud daarvan gedurende 30 jaar.”

Caroline Pauwels en Annemie Schaus, rectoren van de VUB en de ULB, preciseren dat “de startambitie om studenten uit alle hoeken van de wereld bij elkaar te brengen op Usquare.brussels wordt gerealiseerd door deze woningen. Dit is een cruciale stap die het Europese en internationale karakter van onze universiteiten, onze regio en ons universiteitsbeleid bekrachtigt. Het behoud van de buurtbioscoop is eveneens een belangrijk element dat zal bijdragen aan de dynamiek van deze site en de integratie daarvan in het lokale sociale leven.”

  • De uiterlijke datum voor de ontvangst van de deelname-aanvraag aan de eerste fase van de aanbesteding is 13 september 2021 om 11 uur.
  • De aanbesteding is beschikbaar op www.publicprocurement.be.