Usquare.brussels: MSI verlengt tijdelijk project See U

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft besloten om See U te verlengen tot maart 2022. See U is een tijdelijk project in de aanloop naar Usquare.brussels, het reconversieproject van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene. Tijdens deze extra 15 maanden zullen de activiteiten herverdeeld worden om rekening te houden met de start van de eerste renovatiewerken.

Het reconversieproject van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene, dat de naam Usquare.brussels kreeg en wordt aangestuurd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), heeft de laatste maanden veel vooruitgang geboekt. Op deze plaats komt een nieuwe open, diverse en levendige, stedelijke en gezellige, universitaire en internationale, duurzame en innovatieve wijk. Het project wil een antwoord bieden op de behoeften van de Brusselaars en vooral van de buurtbewoners aan woningen en openbare ruimte, gekoppeld aan een ambitieus project van internationale omvang dat wordt gedragen door de VUB en de ULB.

De MSI, het Brussels Gewest, de universiteiten en de gemeente Elsene wilden de voorbereidende fase van de reconversie benutten voor een tijdelijk project onder de naam See U. Doel: tijdelijk ongebruikte ruimte ter beschikking stellen van initiatieven van burgers, verenigingen en culturele organisaties; ervoor zorgen dat er leven is op de site; werken aan de geleidelijke opening van de site naar de wijk; problemen met leegstaande gebouwen vermijden.

See U: 100% bezetting, ruim 350 activiteiten, meer dan 125.000 bezoekers

Om die ambitie te verwezenlijken, gebruikte de MSI een innovatieve en zeer transparante procedure om dit tijdelijke project op poten te zetten, enerzijds voor de aanstelling van een tijdelijke beheerder van de gehele site via een openbare aanbesteding (de groep Creatis / D-Side Group / Troisième) en anderzijds voor de selectie van de eerste tijdelijke projecten voor delen van de site via blijken van interesse.
Nadat de vereiste vergunningen waren verkregen, ging het tijdelijke project See U officieel open in april 2019.
Het team van See U ontwikkelde een ambitieus programma dat uitmondde in een honderdtal initiatieven op kruissnelheid en een 100% benutting van de ruimtes.
Sinds de opening zijn er ruim 350 activiteiten georganiseerd of ontvangen op de site, die meer dan 125.000 bezoekers trokken en zorgden voor het succes en de bekendheid van dit tijdelijke project. Dat was goed voor een Visit.brussels Award voor de MSI en het team van See U.

Ruimtelijke herverdeling van de activiteiten over de site

Gezien dit succes besloot de MSI om het tijdelijke project te verlengen met 15 maanden. De oorspronkelijke einddatum was eind 2020. Het vertrek van de Federale Politie uit het laatste gebouw dat werd gebruikt zal ruimte vrijmaken voor See U. Deze nieuwe ruimte compenseert gedeeltelijk de ruimte die verloren ging in het najaar toen gestart werd met de eerste renovatiewerken.

De MSI en het team van See U hielden een objectieve evaluatie van alle projecten die tot nu toe zijn ontwikkeld op de site en voerden een individueel gesprek met alle projectleiders. Enerzijds was het de bedoeling om te komen tot een onvermijdelijke ruimtelijke reorganisatie van de tijdelijke activiteiten, aangezien de totale oppervlakte van de beschikbare gebouwen voor See U van 35.000 m2 naar 30.000 m2 gaat. Anderzijds was er de focus om de algemene dynamiek van See U meer te richten op projecten die de buurtbewoners betrekken bij de transitie die voortvloeit uit de geplande reconversie van de kazerne.

Gilles Delforge, directeur van de MSI, kijkt “met tevredenheid naar de uitstekende samenwerking met het team van See U en de kwaliteit van het geleverde werk, die de innovatieve aanpak van het tijdelijke project door de MSI hebben omgezet in een groot populair en mediageniek succes, dat andere operatoren inspireerde en dat See U en de MSI een Visit.brussels Award opleverde. Ik dank van harte alle See Users die actief hebben bijdragen aan dit succes en vooral degenen die ons op dit moment begeleiden in het inspraaktraject dat wij zijn gestart voor het ontwerp van de openbare ruimte van de site. Ik zie tot mijn grote genoegen dat het tijdelijke project See U ervoor heeft gezorgd dat er mooie initiatieven konden opbloeien in gunstige omstandigheden. Sommige gaan zelfs al op zoek naar een andere ruimte, omdat ze meer plaats nodig hebben. Daarbij denk ik onder meer aan Billy Bike. En meer in het algemeen ben ik blij dat de MSI op deze manier ertoe kan bijdragen dat het vastgoed van het gewest ter beschikking wordt gesteld aan de Brusselaars via tijdelijke projecten die elk hun eigen kenmerken hebben: See U in de voormalige Fritz Toussaintkazerne sinds april 2019, MolenWest naast het Weststation sinds september 2020; ‘Zomer in Josaphat’ op het terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat vorige zomer.”

Edouard Meier, hoofd van de groep Creatis / D-Side Group / Troisième Pôle, is “heel verheugd om dit avontuur van het grootste tijdelijke project van België te kunnen voortzetten. De continuering van het project maakt het mogelijk om de banden met de buurt en de omwonenden te versterken, om de komst van het project Usquare.brussels te begeleiden en om de waarden van sociale ontmoeting en duurzame ontwikkeling die alle projecten onderschrijven te blijven uitdragen. Tijdens de extra 15 maanden die we krijgen van de MSI zullen we in het bijzonder werken aan de positieve dynamiek die See U samen met de buurtbewoners in gang heeft gezet, met onder meer projecten als Kinograph, Haut les cœurs, Pousse et vous, Hors Catégories en Place aux plantes.

Toonaangevende voorbeelden en programma voor de buurt

Enkele toonaangevende projecten van See U die veel bekendheid hebben gegeven aan de site zijn: de Velodroom, die werd geopend ter gelegenheid van de start van de Tour de France 2019 en die nu heel bekend is bij de Brusselaars; het U See  Festival, een stadsfestival dat werd georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie en onder meer leidde tot de schildering van 24 gigantische fresco’s; U Beer Bazar, een feestelijke verzameling van Brusselse microbrouwerijen; Le Grand Marché Durable et Créatif en de eerste Maker Fair van Brussel.

De coronacrisis en de lockdown hebben de gebruikers van See U uiteraard niet gespaard. Veel activiteiten werden maandenlang opgeschort, zoals Kinograph, dat alle projecties van maart tot juli 2020 schrapte en dat zijn activiteiten sinds dit najaar moest omgooien (online vertoningen, expo). Want dit tijdelijk project gaf blijkt van een enorme veerkracht en diverse projectleiders droegen bij aan het gevoel van solidariteit in deze crisisperiode. Zo bood Billy Bike gratis minuten op elektrische deelfietsen aan zorgmedewerkers en andere helden in de coronastrijd. Happy Hours Market bood maaltijden gemaakt van onverkochte waren aan Brusselse ziekenhuizen. En Hors Catégorie leverde geneesmiddelen aan apotheken.

Het team dat See U aanstuurt, ontwikkelde een nieuw programma om zich aan te passen aan deze nieuwe situatie en om nog meer positieve impact te kunnen hebben met het tijdelijke project. Dit programma Meet U is ontwikkeld als een label voor alle activiteiten die See U organiseert voor de buurt rond de site. En dit is ook de symbolische naam van de ruimte die zodra het mogelijk is binnen See U ter beschikking zal worden gesteld aan de buurtbewoners.

More on