Vacature voor een ‘communicatieverantwoordelijke’ (m/v)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI), naamloze vennootschap van publiek recht, gevestigd in Brussel, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een ‘communicatieverantwoordelijke’ (m/v) die de communicatie van de onderneming organiseert en coördineert:

1. De maatschappij en haar opdrachten

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is een belangrijk instrument voor de Brusselse stadsontwikkeling.

Ze is een naamloze vennootschap van publiek recht met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als aandeelhouder.

Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van grote stedenbouwkundige projecten en de bouw van openbare voorzieningen van gewestelijke omvang die tegemoetkomen aan de behoeften en verwachtingen van de Brusselse bevolking.

De MSI vervult haar taak als gebiedsontwikkelaar door de acties van diverse publieke of private partners te coördineren en door zelf complexe projecten uit te voeren. Als betrouwbare en solide partner van alle betrokken publieke en/of private actoren begeleidt de MSI de projecten gedurende de hele procedure.

De MSI treedt op allerlei schaalgroottes en voor zeer uiteenlopende doelen op. Met haar methoden gaat ze dynamische partnerschappen met meerdere actoren aan op basis van waarden als kennis, dialoog, begrip, flexibiliteit, transparantie, integriteit en streven naar excellentie om de ambitieuze collectieve doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken.

Ze wil een communicatiestrategie voeren die gericht is op de projecten die ze ontwikkelt en diezelfde waarden onderstreept.

In dit kader is de MSI op zoek naar een communicatieverantwoordelijke (m/v).

2. Functie – Belangrijkste opdrachten

De communicatieverantwoordelijke werkt binnen de transversale cluster van de onderneming. Intern wordt hij/zij daarvoor operationeel ondersteund.

Om zijn/haar opdrachten uit te voeren, kan hij/zij zo nodig ook een beroep doen op externe samenwerkingen.

Hij/Zij werkt samen met de projectleiders voor alles wat de communicatie rond ‘projecten’ betreft.

Hij/Zij adviseert de Directeur en rapporteert rechtstreeks aan hem.

In een strategisch kader dat hij/zij mee zal hebben bepaald, heeft de communicatieverantwoordelijke de volgende taken:

 • een beeld/imagostrategie voor de onderneming bedenken, de relevante tools ontwikkelen en toezien op de verspreiding volgens de vastgestelde strategie van de communicatie-elementen waarbij de MSI betrokken is;
 • de externe communicatie van de onderneming met alle media (geschreven pers, audiovisuele pers, sociale netwerken) ontwikkelen, produceren of organiseren, en coördineren;
 • de directeur bijstaan en adviseren die in naam van de onderneming communiceert, zowel ten aanzien van de media als tijdens professionele evenementen;
 • de verspreiding van informatie over de activiteiten van de onderneming organiseren en coördineren;
 • allerlei evenementen organiseren die de integratie van projecten in hun stedelijke context en de toe-eigening ervan door de burgers bevorderen;
 • zich omringen door complementaire competenties die noodzakelijk zijn om de strategieën die werden afgesproken uit te voeren en te coördineren.

3. Vereiste kennis, vaardigheden en kwaliteiten

De communicatieverantwoordelijke heeft een universitaire opleiding genoten in verband met communicatie.

Hij/Zij beschikt over minstens vijf jaar ervaring waarin zij/hij opdrachten en taken heeft verwezenlijkt die vergelijkbaar zijn met deze die hem/haar voor de MSI worden gevraagd.

Hij/Zij kan goed communiceren, teksten opstellen en onberispelijk schrijven.

Hij/Zij beheerst de communicatietools, het Office-pakket en in het bijzonder de digitale tools (website, Mailchimp, …).

Een goede kennis van de Brusselse instellingen is een troef.

De communicatieverantwoordelijke moet zich mondeling en schriftelijk, zowel in het Nederlands als in het Frans, professioneel kunnen uitdrukken. Hiervoor is een taalniveau B2 noodzakelijk.

Voor Engels is niveau B1 vereist.

De communicatieverantwoordelijke moet vertrouwd zijn met het beheer van overheidsopdrachten, of zich hierin bijscholen, zodat deze manier om contractuele
relaties met dienstverleners te beheren geen hindernis vormt voor de uitoefening van zijn/haar opdrachten.

4. Gewenst profiel

Hij/Zij beschikt over voldoende scherpzinnigheid, evenwichtigheid en zelfvertrouwen om:

 • de hand aan de ploeg te slaan om zowel een team te organiseren als een doelstelling te bereiken. Hij/Zij kan dus de dirigent zijn, maar voelt zich  ook goed in een positie van instrumentalist wanneer de omstandigheden dit vereisen;
 • zijn/haar tussenkomst juist af te meten afhankelijk van de situaties. Hij/Zij kan dus surfen (loslaten maar een proces wel begeleiden) maar ook duiken (een proces beheersen) als de omstandigheden dit vereisen;
 • hulp van collega’s en partners te vragen en ze aan te bieden;
 • te overtuigen in plaats van op te dringen;

5. Ons aanbod

 • Een gevarieerde functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
 • Een hecht team dat nauw en collegiaal samenwerkt, en waar zorg dragen voor elkaar voorop staat.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Een loon en extralegale voordelen die aansluiten bij uw verantwoordelijkheden en uw ervaring.
 • Aantrekkelijk verlofstelsel.

De kandidaturen (sollicitatiebrief en gedetailleerd cv) moeten voor 05 februari 2024 schriftelijk worden opgestuurd naar de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - MSI, Brederodestraat 9 te 1000 BRUSSEL, ter attentie van de heer Gilles Delforge, directeur, of per email naar office@msi.brussels.