Vergunning voor tijdelijk project MolenWest

De Brusselse staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet heeft bevestigd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) dat een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd voor het tijdelijk gebruik van een terrein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vlak naast het Weststation.

'Tijdelijke projecten zorgen ervoor dat plaatsen in de stad worden geactiveerd voordat ze opnieuw worden ingericht. Dat is een prioriteit voor deze regering. Het project van de gemeente en de MSI sluit aan op de gewestelijke doelstellingen en is van hoge kwaliteit. Ik ben dus blij dat deze administratieve stap genomen is', verklaarde Pascal Smet.

Gilles Delforge, directeur van de MSI, onderstreept: 'Een tijdelijk project speelt in op de behoeften van een wijk en kan ook bijdragen aan een positief imago voor een tot nog toe onderbenutte site, zoals blijkt uit een onlangs gepubliceerd artikel in The Guardian, dat enthousiast verslag uitbrengt van See U, een tijdelijk project dat de MSI op poten zette voor Usquare.brussels in Elsene.'

Zoals eerder beschreven, mikt het project MolenWest op de inrichting van ruimtes voor sportactiviteiten, containers voor ludieke en creatieve activiteiten van lokale jongerenverenigingen en een fablab dat openstaat voor de buurtbewoners: dat zijn de belangrijkste onderdelen van MolenWest. Dit nieuwe tijdelijke project, een initiatief van de MSI de gemeente Molenbeek, krijgt een plaats op een terrein dat eigendom is van het Brussels Gewest, naast een stuk braakland van de NMBS en Infrabel.

"Met deze vergunning kan de werf van start gaan, waardoor onze wijkverenigingen deze zomer al kunnen genieten van een mooie en originele infrastructuur. Onze verenigingen kunnen daar de jongeren en de bewoners van de wijk rond de Ninoofsesteenweg ontvangen tijdens de volledige duur van het project op dit uitgestrekte terrein naast de metro Weststation", verklaarde Catherine Moureaux, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.

Dit gewestelijke terrein van 4.500 m2 ligt op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Alphonse Vandenpeereboomstraat. Het Brussels Gewest heeft nog geen beslissing genomen over de definitieve bestemming van dit perceel. In afwachting daarvan hebben de MSI en de gemeente Molenbeek de handen ineengeslagen om dit terrein tijdelijk in gebruik te nemen voor een periode die momenteel voorzien is voor drie jaar. Het doel is om tegemoet te komen aan de behoeften van de buurt die rond dit belangrijke transportknooppunt ligt. Er is besloten om hier tijdelijke ruimtes in te richten waar de verenigingen die actief zijn in de buurt hun activiteiten kunnen organiseren, op basis van het programma van het Duurzame Wijkcontract 'Rondom Westpark' en de diagnose van het Stadsvernieuwingscontract 'Weststation' (SVC 3).

More on