Ontwikkelingen

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) past haar activiteiten als opdrachtgever (blauwe driehoekjes) of als facilitator (witte driehoekjes) aan per site: restauratie van historische gebouwen en beheer van de exploitatieconcessie (Hippodroom); verkoop terrein voor de bouw van een groot medisch centrum (Delta); aankoop van een terrein, sanering, ontwerp van een toekomstige wijk en zoektocht naar vastgoedpartners (Josaphat); coördinatie van publieke actoren en private partners (Kanaal); enz.

Ontwikkelingen

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) past haar activiteiten als opdrachtgever (blauwe driehoekjes) of als facilitator (witte driehoekjes) aan per site: restauratie van historische gebouwen en beheer van de exploitatieconcessie (Hippodroom); verkoop terrein voor de bouw van een groot medisch centrum (Delta); aankoop van een terrein, sanering, ontwerp van een toekomstige wijk en zoektocht naar vastgoedpartners (Josaphat); coördinatie van publieke actoren en private partners (Kanaal); enz.

Ontwikkelingen

Kazerne – Usquare.brussels

In opdracht van het Brussels Gewest zal de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) als projectontwikkelaar de diverse operaties coördineren voor de concrete uitwerking van Usquare.brussels , de...
Read more

Ontwikkelingen

Artistieke pool Manchester 13-15/17-19

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) coördineert de herontwikkeling van de voormalige industriële sites Manchester 11-15 en Manchester 17-19 bij het kanaal in een nieuw centrum voor...
Read more

Ontwikkelingen

Magasin 4

In het kader van een akkoord met Brussel-Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel is de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) aangesteld als opdrachtgever voor de bouw...
Read more

Ontwikkelingen

Kanaal

Voor de uitvoering van het Kanaalplan heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een speciaal team aangewezen, waarin onder meer de drie projectleiders van de Maatschappij voor...
Read more

Ontwikkelingen

Sportvoorziening Rederskaai

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is aangesteld als gedelegeerd opdrachtgever voor de bouw van een sportvoorziening voor het gewest aan het Vergotedok, ter hoogte van de zwaaikom van...
Read more

Ontwikkelingen

Josaphat

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is eigenaar van het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphatwaar een gemengde en duurzame wijk zal ontwikkeld worden, met als...
Read more

Ontwikkelingen

DBDMH – Bergensesteenweg 409

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een gedeelde sportvoorziening die openstaat voor de wijk, vlakbij het kanaal in Anderlecht...
Read more

Ontwikkelingen

mediapark.brussels

De MSI is belast met de operationele uitvoering van mediapark.brussels , het ambitieuze stadsproject dat het terrein van de publieke omroepen VRT en RTBF in een paar jaar tijd zal transformeren in een...
Read more

Ontwikkelingen

Geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal het nieuwe geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers bouwen aan het kanaal, tegenover Thurn & Taxis. Dit nieuwbouwproject beslaat...
Read more

Ontwikkelingen

BIP - Huis van het Gewest

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is eigenaar van de site van het Bip – Huis van het Gewest, op de hoek van de Koningsstraat en het Koningsplein, tussen het Muziekinstrumentenmuseum en...
Read more

Ontwikkelingen

Delta

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ondersteunde de vestiging van een groot medisch centrum door de verkoop van een deel van haar terreinen in de Deltadriehoek. Samen met perspective...
Read more

Ontwikkelingen

Hippodroom

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleende de MSI een erfpacht van 99 jaar op de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde, die een oppervlakte van 32,5 hectare beslaat en bestaat uit 29 gebouwen. De opdracht...
Read more