Magasin 4

In het kader van een akkoord met Brussel-Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel is de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) aangesteld als opdrachtgever voor de bouw van een nieuwe concertzaal voor Magasin 4.

Het terrein van deze toekomstige Brusselse muziektempel van punk-rockcultuur ligt op de hoek van de Havenlaan en de Stapelhuisstraat, vlak bij Thurn & Taxis. De oppervlakte is 900 m2 en het gebouw zal in totaal 890 m2 bedragen, verspreid over 2 verdiepingen. Op het braakliggende terrein stond vroeger een benzinestation.

De rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

Als opdrachtgever is de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting belast met de bouw van de nieuwe concertzaal. De MSI heeft dus een rol als coördinator van de Brusselse territoriale ontwikkeling, belast met de realisatie van grote projecten voor stedelijke inrichting en openbare voorzieningen van regionaal belang.

Meer informatie over onze
realisaties en lopende
ontwikkelingen op deze site.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers