De koper van het voormalig Actirisgebouw is gekend

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaf donderdag de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de opdracht om de verkoopprocedure met het geselecteerde consortium af te ronden.

De keuze werd gemaakt op voorstel van de MSI, die van de Brusselse regering de opdracht had gekregen om een verkoopprocedure voor dit gebouw, in eigendom van het gewest, van 19.000 m2 te starten. Het gebouw tegenover de Beurs beslaat meer dan de helft van het driehoekige stratenblok dat wordt gevormd door de Anspachlaan, de Paul Delvauxstraat en de Kiekenmarkt.

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort benadrukte: “Met de keuze van dit reconversieproject, het beste van de verschillende zeer kwaliteitsvolle offertes die de MSI ontving, zal het Gewest bijdragen aan de herontwikkeling van het stadscentrum waar Brussel-Stad aan werkt. Niet alleen door de installatie van het ‘Eataly’ op de benedenverdieping, maar ook door de mix van functies op de 7 bovenverdiepingen. Het verheugt me dat de MSI zich aan de planning gehouden heeft en in minder dan één jaar tijd alle stappen van de verkoopprocedure onder voorwaarden van dit gebouw heeft doorlopen, want dit is een strategische plaats in het centrum van de stad.”

De MSI publiceerde het bestek voor de verkoop onder voorwaarden op 19 juni 2017. Uit de 16 dossiers, die werden ontvangen voor de sluitingsdatum op 31 augustus 2017, selecteerde de MSI op 30 oktober 2017 5 kandidaat-kopers. Van deze 5 dienden uiteindelijk 3 kandidaat-kopers een gedetailleerd dossier in voor de uiterlijke termijn van maart 2018. Gilles Delforge, directeur van de MSI onderstreept “de hoge kwaliteit van de drie dossiers, zowel voor de programmatie als voor de architectuur”. Hij legt uit: “Tijdens de diverse stappen van de procedure, in samenspraak met een aantal gewestelijke instanties en Brussel-Stad, keek de MSI niet alleen naar de aankoopprijs, maar ook naar criteria zoals de knowhow en  ervaring, de stedenbouwkundige visie, de architecturale kwaliteit, de duurzaamheid, het goed onderbouwde programma voor het gebruik van het gebouw, de mix van functies, het commerciële aanbod, de activiteiten in het gebouw en de realistische planning van de reconversie.”

Philippe Close, burgemeester van Brussel-Stad: “Ik ben blij met deze beslissing van de gewestregering, die veelbelovende vooruitzichten opent voor deze belangrijke locatie, in het hart van de Centrale Lanen. Het commerciële aanbod en de levendige etalages op de benedenverdieping en de woningen die dit reconversieproject plant op de bovenverdiepingen zullen bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de gezelligheid van ons stadscentrum, dat in volle ontwikkeling is.”

The DOME: project van VDD Project Development - Vervoordt r.e

VDD Project Development , en Vervoordt r.e., beide actief in de herwaardering van historische waardevolle sites, stellen met het project The DOME een boeiende revalorisatie voor van het voormalige kantoorgebouw van Actiris, dat een sterke bijdrage zal leveren aan de herwaardering van het hart van de stad. De combinatie van een hoogwaardige architectuur met een aantrekkelijk programma staat garant voor de activering van de Centrale lanen.

Johan Vandendriessche, zaakvoerder van VDD, heeft een exclusieve joint venture overeenkomst gesloten met Eataly dat wordt omschreven als “het culinaire walhalla voor liefhebbers van Italiaanse voeding. Het is een combinatie van foodcourt met restaurants, cafés, een versmarkt en een opleidingscentrum”. Eataly zal zich installeren op het gelijkvloers en de 1ste verdieping van het pand met terrassen aan de Anspachlaan. Het commerciële aanbod wordt aangevuld met een Delhaize met een nieuw stedelijk concept op het gelijkvloers en een klassieke supermarkt op de ondergrondse verdieping.

Op de bovenverdiepingen komt een eigentijds stedelijk woon- en werkprogramma. De co-working zal uitgebaat worden door Fosbury&Sons. De dakkoepel is toegankelijk voor het publiek en geeft een uniek uitzicht op de stad.

De ontwikkelaars gingen in zee met de gerenommeerde architecten Coussée & Goris.  Het team herinterpreteert met zijn projectvoorstel de haussmanniaanse architectuur, kenmerkend voor de Centrale Lanen. Het gebouw krijgt opnieuw een sterke architecturale identiteit. De verticale elementen worden geaccentueerd,  het mansardedak wordt vervangen door strak vormgegeven dakkapellen, onder de dakrand worden balkons geïntroduceerd, de luifel wordt krachtig vormgegeven en de historisch waardevolle elementen, zoals de koepel, worden opnieuw in de verf gezet.  Aan de Kiekenmarkt wordt het minst waardevol deel vervangen door een nieuwbouw.

Het project ambieert onafhankelijk van fossiele energie te functioneren en zal maximaal gebruikmaken van de beschikbare energie op de site in combinatie met innoverende technieken.

Gezien de voortreffelijke ontsluiting van de plek met het openbaar vervoer worden, met uitzondering van  5 parkeerplaatsen voor elektrische deelauto’s, geen autoparkeerplaatsen voorzien maar wordt volop ingezet op fietsenstallingen.

In afwachting van de werken

In afwachting van de nodige vergunningen voor de reconversie wordt ingezet op het  tijdelijk gebruik van een groot deel van het bouwblok. Hiertoe heeft VDD Project Development -  Vervoordt r.e een overeenkomst gesloten met Entrakt, die de focus zal leggen op een tijdelijk gebruik dat compatibel is met het gebouw en aangepast aan de toekomstige ontwikkeling van het pand.

Het vervolg van de procedure voorziet in de begeleiding door de MSI van de koper, die binnen 9 maanden een vergunning moet aanvragen, tot de aflevering van de vergunning, die verwacht wordt tegen eind 2020.

De opening van het volledig gerenoveerde pand is voorzien voor 2023.

More on